Únava a životnost

Semináře jsou zaměřeny na problematiku výpočetní predikce únavové životnosti a to jak v oblasti klasické nízko a vysokocyklové únavy, tak i např. v oblasti únavy svařovaných konstrukcí, pittingu, frettingu nebo creepu a růstu únavových trhlin.
 
Program seminářů je jednodenní, rozdělený do několika bloků.
 
V úvodním bloku jsou posluchači seznámeni s vybranými teoretickými základy predikce únavové životnosti a jejich implementací v programech ANSYS.
 
V navazujících blocích jsou prezentovány praktické ukázky výpočetní predikce únavové životnosti při řešení konkrétních inženýrských problémů pomocí portfolia programů ANSYS.
Pozornost je zaměřena jak na oblast predikce iniciace únavových trhlin, tak i na oblast simulace šíření únavových trhlin.
 
Jedná se především o programy:  
V závěrečném bloku jsou prezentovány speciální výpočetní postupy a metody implementované v programech ANSYS pomocí např. APDL nebo Python skriptů.
 
Seminář je určen zejména pro výpočtáře specialisty z průmyslu i akademické pracovníky.
 
Co se připravuje: