Referenční zakázka na CFD

Cílem tohoto projektu byl výpočet stávajícího kotle před a po navržených modifikacích v rámci projektu denitrifikace.

I&C energo_upr.png

Zadání projektu

Cíl: Cílem tohoto projektu byl výpočet stávajícího kotle před a po navržených modifikacích v rámci projektu denitrifikace. Většina projektů denitrifikací kotlů je koncipována tak, že všechna opatření (primární a sekundární metoda) se navrhují v jednom kroku a realizují se současně.
To klade větší nároky na preciznost a ověření návrhu primárních opatření a následně umístění a funkčnosti sekundárních opatření (SNCR). V tomto ohledu je CFD výpočet velkým pomocníkem, který dává inženýrské organizaci další pohled na výsledek návrhu a čas k případným změnám v koncepci projektu před jeho realizací. Tím šetří případné vícenáklady, vlivem chybného návrhu po realizaci projektu.

Společnost: I&C Energo a.s.

Autor reference: Ing. Karel Křehlík

Řešení úlohy

Byly vytvořeny modely původního kotle a kotle s aplikací primárních opatření. Model původního kotle byl validován na stávající polní instrumentaci kotle a na dodatečná jednorázová měření ve spalovací komoře prováděné zákazníkem.

Na modelu s aplikovanými primárními opatřeními bylo provedeno vyhodnocení přínosu snížení emisí NOx a CO.

Zároveň bylo provedeno vyhodnocení teplotních polí pro optimalizaci umístění technologie SNCR po výšce spalovací komory z pohledu její největší účinnosti.

Výsledky výpočtu a přínosy pro zákazníka

Výsledkem bylo ověření požadovaného snížení emisí primární metodou na rekonstruovaném kotli a posouzení vhodného místa nástřiku technologií SNCR.

Model kotle s aplikovanými primárními opatřeními byl následně po realizaci projektu validován na stávajícím stabilním měření teplotního pole ve spalovací komoře a dodatečným jednorázovým měřením s velmi dobrou shodou výsledků modelu a reality. Přínosem pro zákazníka je funkční projekt snížení emisí primární i sekundární metodou bez dodatečných strojních modifikací po realizaci projektu.

Modifikovaný kotel plní bezpečně původně očekávané garantované parametry. Na modelu je možné dále analyzovat chování kotle a následné optimalizace ve spalovacím procesu.

Kontaktujte našeho poradce
Ing. David Hlaváček, Ph.D.
Ing. David Hlaváček, Ph.D.

+420 255 775 004 hlavacek@techsoft-eng.cz

Využívaný software

Ansys Fluent

Ansys Fluent

Program Ansys Fluent je nástroj pro 2D/3D počítačovou simulaci proudění (CFD). Jeho charakteristickým rysem je jeho…

Ansys Meshing

Ansys Meshing

Ansys Meshing je program vhodný pro vytváření hybridních výpočetních sítí pro 2D a 3D geometrie. Pro CFD simulace jsou…

Ansys Fluent Meshing

Ansys Fluent Meshing

Ansys Fluent Meshing je program, který slouží k přípravě povrchových a následné generaci objemových výpočetních sítí.

Další případové studie

Nosná struktura vozidel TATRA

Rychlé a efektivní použití moderního numerického systému Ansys umožňuje velmi rychle reagovat na potřeby zákazníků a…

Simulace experimentů modelujících roztavenou aktivní zónu ve dně tlakové nádoby jaderného reaktoru

Zadržení roztavené aktivní zóny ve dně nádoby tlakovodního jaderného reaktoru (IVR, In-Vessel Retention) je jedna z…

Proudění vzduchu v brzdovém posilovači

Na základě známých vlastností sériových posilovačů byly vybrány dva reprezentativní vzorky s různým vnitřním…

Modelování stolku Mahle 94400 se středovým topením

Připravit model výhřevu rotujících vřeten na rotačním stolku Mahle 94400 se středovým topením, analyzovat teploty v…