Referenční zakázka na CFD

Cílem tohoto projektu byl výpočet stávajícího kotle před a po navržených modifikacích v rámci projektu denitrifikace.

I&C energo_upr.png

Zadání projektu

Cíl: Cílem tohoto projektu byl výpočet stávajícího kotle před a po navržených modifikacích v rámci projektu denitrifikace. Většina projektů denitrifikací kotlů je koncipována tak, že všechna opatření (primární a sekundární metoda) se navrhují v jednom kroku a realizují se současně.
To klade větší nároky na preciznost a ověření návrhu primárních opatření a následně umístění a funkčnosti sekundárních opatření (SNCR). V tomto ohledu je CFD výpočet velkým pomocníkem, který dává inženýrské organizaci další pohled na výsledek návrhu a čas k případným změnám v koncepci projektu před jeho realizací. Tím šetří případné vícenáklady, vlivem chybného návrhu po realizaci projektu.

Společnost: I&C Energo a.s.

Autor reference: Ing. Karel Křehlík

Řešení úlohy

Byly vytvořeny modely původního kotle a kotle s aplikací primárních opatření. Model původního kotle byl validován na stávající polní instrumentaci kotle a na dodatečná jednorázová měření ve spalovací komoře prováděné zákazníkem.

Na modelu s aplikovanými primárními opatřeními bylo provedeno vyhodnocení přínosu snížení emisí NOx a CO.

Zároveň bylo provedeno vyhodnocení teplotních polí pro optimalizaci umístění technologie SNCR po výšce spalovací komory z pohledu její největší účinnosti.

Výsledky výpočtu a přínosy pro zákazníka

Výsledkem bylo ověření požadovaného snížení emisí primární metodou na rekonstruovaném kotli a posouzení vhodného místa nástřiku technologií SNCR.

Model kotle s aplikovanými primárními opatřeními byl následně po realizaci projektu validován na stávajícím stabilním měření teplotního pole ve spalovací komoře a dodatečným jednorázovým měřením s velmi dobrou shodou výsledků modelu a reality. Přínosem pro zákazníka je funkční projekt snížení emisí primární i sekundární metodou bez dodatečných strojních modifikací po realizaci projektu.

Modifikovaný kotel plní bezpečně původně očekávané garantované parametry. Na modelu je možné dále analyzovat chování kotle a následné optimalizace ve spalovacím procesu.

Využívaný software

Ansys Fluent

Ansys Fluent

Program Ansys Fluent je nástroj pro 2D/3D počítačovou simulaci proudění (CFD). Jeho charakteristickým rysem je jeho…

Ansys Fluent Mosaic Meshing

Ansys Fluent Mosaic Meshing

Ansys Fluent Mosaic Meshing je program, který slouží k přípravě povrchových a následné generaci objemových výpočetních…

Ansys Meshing

Ansys Meshing

Ansys Meshing je program vhodný pro vytváření hybridních výpočetních sítí pro 2D a 3D geometrie. Síť ovlivňuje přesnost…

Další případové studie

Nosná struktura vozidel TATRA

Rychlé a efektivní použití moderního numerického systému Ansys umožňuje velmi rychle reagovat na potřeby zákazníků a…

Proudění vzduchu v brzdovém posilovači

Na základě známých vlastností sériových posilovačů byly vybrány dva reprezentativní vzorky s různým vnitřním…

Optimalizace světlometů a zadních svítilen

Ověření a optimalizace nočního designu automobilových světlometů a zadních svítilen.

Tramvajové vozidlo koncepce pět článků tři trakční podvozky pro Chemnitz

Byl připraven model kompletní hrubé stavby skříně tramvaje. Hlavní části jsou modelovány skořepinově, poslední článek…