Ansys Mechanical Enterprise

Program Ansys Mechanical Enterprise je vlajkovou lodí v oblasti strukturálních analýz MKP (FEA).

ANSYS-Mechanical-Enterprise.png

Ansys Mechanical Enterprise je vhodný pro všechny, kteří potřebují řešit nejen úlohy lineární nebo nelineární statiky, popřípadě lineární dynamiky ale i nelineární dynamické problémy včetně rychlých dynamických dějů jako jsou rázy, pádové testy nebo tváření (explicitní řešič) a kombinovaných modelů dynamiky mechanismů tuhých těles s vloženými poddajnými díly.

Součástí licence je také speciální pre- a post-procesor pro analýzy kompozitů a geometrický modelář.

Typy analýz:

 • Lineární a nelineární statická analýza, creep
 • Stabilita, modální analýza (vlastní frekvence)
 • Odezva na buzení harmonickým zatížením, seismicita (spektrum odezvy), náhodné buzení
 • Buzení s libovolným časovým průběhem (implicitní dynamika), explicitní analýzy (rychlé děje)
 • Dynamika rotorů (gyroskopický moment)
 • Dynamika mechanismů tuhých a poddajných těles
 • Stacionární a nestacionární teplotní úlohy
 • Nízko a vysoko-cyklová únava, šíření trhlin
 • Akustika, hydrodynamika
 • Parametrická a topologická optimalizace

Modelování kontaktních rozhraní: Ansys Mechanical automaticky detekuje a nastaví kontakty nebo spojení jednotlivých částí sestavy po importu geometrie z CAD programu. Nastavení kontaktů a jejich vlastností mohou být modifikovány. Nové kontakty lze vytvořit i manuálně. Uživatel může též změnit toleranci, se kterou jsou kontakty a spojení vyhledávána a seskupovat je do složek pro lepší orientaci v modelu. Obdobně Ansys Mechanical pracuje i s kinematickými vazbami. Velmi užitečná je speciální vizualizace těles a ploch/hran patřících k vybrané kontaktní definici.

Grafické prostředí: Uživatelé mohou využívat jak výhod moderního grafického prostředí plně integrovaného do systému Ansys Workbench, tak použít klasické elementově orientované prostředí Ansys Mechanical APDL.

License Ansys Mechanical Enterprise obsahuje také programy ANSYS SpaceClaim ANSYS Composite PrepPost.

Možnosti rozšíření: Jedná se o nejvyšší konfiguraci ANSYS Mechanical. Rychlé dynamické děje lze řešit též programem Ansys LS-Dyna nebo ANSYS Autodyn. Komplexní úlohy nízko a vysokocyklové životnosti lze řešit programem Ansys nCode DesignLife.

Výhody ANSYS Mechanical Enterprise:

 • Snadná ovladatelnost
 • Vysoká produktivita práce
 • Stromová struktura dávající stálý přehled o stavu modelu, výpočtu a výsledcích
 • Automatická generace kontaktních rozhraní
 • Integrovaný robustní nástroj pro generaci výpočetních sítí Ansys Meshing
 • Definice a vyhodnocení na základě geometrie i výpočetní sítě
 • Široký rozsah definice okrajových podmínek a zatížení, pokročilý postprocesing,
 • Uživatelsky definovatelná materiálová databáze
 • Rozšiřitelnost funkcí připojením APDL skriptů
 • Uživatelské přizpůsobení a rozšíření zadávacích meny nástrojem ACT (Ansys Customization Toolkit) prostřednictvím jazyků Python, XML a APDL
 • Snadné propojení na ostatní fyzikální typy simulací (CFD, Elmag)
 • Kvalitní paralelizovatelné řešiče.
Kontaktujte našeho poradce
Ing. Jindřich Kubák
Ing. Jindřich Kubák
Vedoucí FEA
+420 725 850 900 kubak@techsoft-eng.cz

Poptat řešení

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Chemie a petrochemie
Dopravní a manipulační technika
Elektrické stroje a pohony
Elektromobilita
Elektronika a mikrovlnná technika
Energie z obnovitelných zdrojů
Klasická a jaderná energetika
Letecká technika
Lopatkové stroje
Potrubní systémy
Stavebnictví
Stroje a výrobní zařízení
Tepelná a klimatizační technika

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.