Jak fungují výpočetní analýzy

Virtuální prototyp nahrazuje reálný prototyp nebo výrobek výpočetním simulačním modelem. Model vám umožní měnit vlastnosti a parametry přímo ve virtuální realitě v reálném čase.

Matematické modely ve virtuální realitě

Virtuální prototyp umožňuje kompletní ověření chování reálného výrobku za provozu bez nutnosti ho vyrobit. Tento postup umožňuje ušetřit peníze za reálné prototypy a také výrazně šetří čas nutný na testování výrobku. Výsledkem je kvalitní produkt za nižší náklady a v kratším čase.

Pro vytvoření virtuálního prototypu se využívají metody matematického modelování. Nejčastěji se používají metody založené na diskretizaci řešené oblasti pomocí metody konečných prvků FEA nebo objemů FVM.

Uvedené matematické modely je možné využít pro řešení pevnostních a dynamických analýz, přenosu tepla, dynamiky proudění, akustiky, elektromagnetismu a řady dalších fyzikálních dějů.

Jaké provozy využívají výpočetní analýzy

Virtuální simulace je možné využít prakticky ve všech odvětvích lidské činnosti.
S výpočetními simulacemi se setkáváme při zlepšování aerodynamických vlastností aut, zvyšování účinnosti spalovacích motorů, turbín a generátorů, návrhu nosných konstrukcí strojů, ověřování dynamického chování podvozků dopravních prostředků a v řadě dalších aplikací.

Využití má i v umění. Na obrázku níže vidíte rozdílené hodnoty harmonického buzení a materiálové vlastnosti získané rozdílným způsobem umělého vysušování dřeva. Simulace chování vrchní desky houslí umožnila výrobci houslí snížit náklady na materiál.

 Simulace dynamického chování vrchní desky houslí D9ky VR prototypům je výsledný nástroj levnější a kvalitnější