Optické simulace v novém světle

Tak jako v jiných oblastech, i v oblasti optiky patří simulace k neodmyslitelné součásti technického vývoje.

banner_aktuality_optika2023.png

Optické simulace v novém světle

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na simulace optických systémů.

Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Fotonické a optické simulace

Představení Ansys Lumerical a jeho využití při návrhu metalens

Modelování misí – simulace systémů v operačním prostředí

Představení nástrojů Ansys pro modelování vesmírných misí

Analýzy životnosti desek plošných spojů

Analýzy PCB pomocí přesných fyzikálních simulací