Optické simulace v novém světle

Tak jako v jiných oblastech, i v oblasti optiky patří simulace k neodmyslitelné součásti technického vývoje.

banner_aktuality_optika2023.png

Optické simulace v novém světle

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na simulace optických systémů.

Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Simulace vedení tepla

Jak na simulace vedení tepla v programu Ansys Fluent

Optimalizace svařování

Představení řešení Ansys v oblasti svařování