Optické simulace v novém světle

Tak jako v jiných oblastech, i v oblasti optiky patří simulace k neodmyslitelné součásti technického vývoje.

banner_aktuality_optika2023.png

Optické simulace v novém světle

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na simulace optických systémů.

Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Optimalizace svařování

Představení programu Ansys LS-DYNA v oblasti svařování

Simulace s minimální investicí

Elastické licencování, Ansys Cloud a AWS

Modelování misí – simulace systémů v operačním prostředí

Představení programu Ansys STK (Ansys Systems Tool Kit)