CAEPIPE

CAEPIPE umožňuje řešení rozsáhlých potrubních systémů, např. chemických a potravinářských provozů, teplovodů, klasických i jaderných elektráren, na základě 1D MKP analýz.

Caepipe.png

Modelování probíhá v tabulkovém procesoru prostřednictvím předdefinovaných knihoven komponent jako je potrubí, ventil, T-kusy, závěsy a další. Modelovaná trasa je zároveň interaktivně graficky zobrazována. Vyhodnocení výpočtů probíhá podle norem (ASME, EU, …) používaných pro pevnostní výpočty potrubních tras, nebo lze i provést výpočet bez návaznosti na normu. Z výsledků je automaticky generován protokol, který může sloužit jako doklad, zda trasa zvolené normě vyhovuje. Pokud používáte specializovaný CAD pro potrubní trasy, lze využít translátorů, které Váš model do CAEPIPE importují.

Statická analýza

 • Výpočet deformací, posunutí, napětí a silových účinků
 • Lineární i nelineární vlastnosti potrubní trasy
 • Poddajnost nátrubků a připojení k nádobě
 • Potrubí z plastické hmoty i s vnitřním vyztužením
 • Potrubí v zemině

Dynamická analýza

 • Výpočet seismických účinků na základě spektra odezvy
 • Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitání.
 • Periodické buzení (točivé stroje)
 • Nestacionární účinky (vodní rázy)

Knihovna potrubních komponent

Potrubí, koleno, segmentové koleno, prutový prvek, nátrubek, příruba, redukce, závěs (včetně knihoven předních světových výrobců jako jsou Hydra, Lisega, Grinnel, a další, nebo i původní ČSN závěsy označené jako PBS), pevný závěs, uživatelský závěs, čerpadlo, kompresor, turbína, armatura, diskrétní hmotnost, podpory a vedení, omezovač vůle, tlumič, izolace potrubí

Závěsy, podpory a vedení mohou uvažovat tření v rotačních, závěsných i kluzných spojeních s obecnou orientací.

Knihovna materiálů

Množství kovových i nekovových teplotně závislých materiálů používaných při konstrukci potrubních sítí v závislosti na zvolené normě. Možnost doplnění vlastních údajů.

Knihovna rozměrů

Běžně používané rozměrové řady potrubí. Je možno volit uživatelské rozměry.

Knihovna spekter odezvy

Možnost vytvořit knihovnu seismických zatížení.

Typy zatížení

 • Vlastní tíže
 • Vnitřní přetlak
 • Vnější síly a momenty
 • Teplotní účinky, teplotní pohyb podpor
 • Seismické účinky (spektrum odezvy)
 • Účinky větru
 • Nevratné sedání podpor
 • Tlakové přetížení
 • Potrubí v zemi

 

Zatěžovací stavy a jejich kombinace podle norem

 • Trvalé zatížení (Sustained): Vlastní hmotnost potrubí + hmotnost média (W), Vnitřní přetlak (P)
 • Teplotní (Thermal): Zahrnutí teplotní roztažnosti (T)
 • Provozní (Operating): Vlastní hmotnost potrubí + hmotnost média, Vnitřní přetlak, Zahrnutí teplotní roztažnosti
 • Příležitostné (Ocassional): Vítr, Seismicita

Translátory z CAD

PDMS, AutoPLANT, Integraph Plant Design System, Catia, Tribon, Cadmatic, CADWorx, CATIA, SmartPlant 3D, PCF (Autodesk AutoCAD Plant 3D, …)

Implementované normy pro výpočet potrubních tras

EN 13480 (2012), B31.1 (2012, 1967), B31.3 (2012), B31.4 (2012), B31.5 (2012), B31.8 (2012), B31.9 (2008), ASME III Class 2 (1980, 1986, 1992), BS 806 (1986), Norwegian (1983, 1990), RCC-M (1985), CODETI (2006), Stoomwezen (1989), Swedish (1978), Z183 (1990), Z184 (1992)

Výsledky analýzy

 • Grafické i textové výstupy, (automatický tisk technické zprávy obsahující přehled použitých prvků).
 • Napětí v uzlech seřazené podle velikosti
 • Napětí po trase potrubí
 • Zatížení závěsů
 • Síly do základů
 • Zatížení přírub
 • Zatížení turbin, kompresorů a čerpadel (podle norem NEMA, API)
 • Napětí ve svarech (SIF)
 • Síly v elementech
 • Posunutí
 • Vlastní frekvence a tvary vlastních kmitů
 • Výpočet těžiště a hmotnosti (celé konstrukce)
Kontaktujte našeho poradce
Ing. Jindřich Kubák
Ing. Jindřich Kubák
Vedoucí FEA
+420 725 850 900 kubak@techsoft-eng.cz

Poptat řešení

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.