Ansys SIwave

Ansys SIwave je komplexní program pro výpočty desek plošných spojů (DPS), který řeší signálovou a napájecí integrity. Program řeší problematiku jednotlivých komponent/cest přímo na desce nebo též mezi jednotlivými vrstvami desky. Díky tomu je možné optimalizovat navrženou desku a značně snížit náklady na provoz, výrobu a zvýšit spolehlivost, životnost desek a komponent na desce.

ANSYS-Siwave.png

Pomocí signálové integrity se řeší přenos a pravdivost signálu z jednoho místa na druhé. Oproti tomu napájecí integrita řeší hlavně rozložení proudu a napětí (resp. ztráty) na desce, čímž je možné detekovat kritické oteplení. Mezi další problematiky spojené s elektromagnetickou kompatibilitou patří například výpočet přenosových charakteristik, rezonančních parametrů, úbytků napětí. Program navíc kombinuje metodu konečných prvků a metodu momentů k výpočtu rozložení elektromagnetického pole. To je možné zobrazovat jednak v blízké oblasti (na desce) nebo tzv. daleké pole (vyzařování, polární charakteristiky). Díky přímému propojení s programem Ansys Icepak je možné program použít pro výpočet ztrát, které jsou vstupem pro výpočet oteplení a následné chlazení DPS. Do programu je možné načíst geometrii z nejpoužívanějších programů pro návrh DPS.

  • Výpočty desek plošných spojů
  • Problematika signálové a napájecí integrity
  • Silný nástroj pro řešení elektromagnetické kompatibility DPS
  • Přímé propojení s Ansys HFSS, Ansys Icepak
Kontaktujte našeho poradce
Ing. Jaroslav Plešinger
Ing. Jaroslav Plešinger
+420 702 190 645 plesinger@techsoft-eng.cz

Poptat řešení

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Elektronika a mikrovlnná technika

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.