Ansys Polyflow

Ansys Polyflow je CFD software založený na metodě konečných prvků určený ke snížení nákladů na zpracování polymerů, skla, kovů a cementu. Ansys Polyflow Vám umožňuje prozkoumat chování plastů a elastomerů a určit nejlepší výrobní přístup. Optimalizujte výrobky předtím, než spustíte sériovou výrobu a snižte počet prototypů.

ANSYS-Polyflow.png

Přesně posuďte viskoelastické tekutiny

Ansys Polyflow urychluje návrhový čas a zároveň snižuje nároky na energii a suroviny pro výrobní proces. Ansys Polyflow pomáhá prozkoumat chování nových plastů a elastomerů. Virtuální prototypování umožňuje optimalizaci a průzkum návrhu ke snížení odpadu a nadbytečného navrhování.

  • Návrh vytlačovací hlavy
  • Vytlačování
  • Tvarování za tepla
  • Vyfukování

2020-12-polyflow-acurately-assess.jpeg

Ansys Polyflow nabízí specializované nástroje k účinnému a přesnému simulování reologického chování

Ansys Polyflow obsahuje vysoce výkonné řešiče určené k simulaci polymerů. Je schopen řešit nelineární materiálové deformace, a dokonce má novou síťovací techniku k rozlišení nástrojů od pracovních materiálů. To je obzvláště vhodné pro návrh vytlačovacích hlav, což Vám může pomoci předvídat výkon či odhalit nečekané problémy. Spojení těchto nástrojů dovoluje inženýrům přesně simulovat složité chování materiálů a méně spoléhat na drahé a zbytečné metody pokus-omyl.

2020-12-polyflow-capabilities.jpeg

Klíčové vlastnosti

Přesná predikce chování materiálu a optimalizace Vašich výrobních procesů se simulačním softwarem šitým na míru pro danou aplikaci.

Vývoj lepších obalů

Obaly jsou důležité k ochraně výrobků před poškozením – ale jedná se také o problém udržitelnosti stejně jako o dodatečné náklady pro dodavatele zboží. Nasazení virtuálního prototypování pomocí Polyflow Vám umožňuje modelovat proces výroby obalů. Spojením tohoto řešení s Ansys explicit dynamics a Ansys Mechanical může Váš vývojový tým vyhodnotit a otestovat chování návrhu a jeho trvanlivost. Můžete přijmout nápravná opatření ve fázi návrhu či výroby (nebo obou) a rychle a cenově efektivně navrhnout lehčí obaly s lepším výkonem.

ansys-polyflow-water-cooler-material-distribution.png 

Snížení nákladů na vytlačovací hlavy

Ansys Polyflow umožňuje společnostem virtuálně navrhovat a testovat vytlačovací hlavy. Uživatelé mohou simulovat vytlačovací proces a automaticky provést optimalizaci tvaru vytlačovací hlavy. Díky tomu jsou schopni:

  • Zvážit více možností návrhu, což usnadňuje strategii „co kdyby“
  • Navrhnout vytlačovací hlavy rychleji
  • Pochopit a odstranit problémy související s prouděním

Využít snížené náklady na inženýrský čas a čas na extruzní linku, výrobu zápustek a odpadový materiál. Jedna společnost s použitím simulace na návrh vytlačovacích hlav měla 200 % ROI první rok.

2020-12-polyflow-capability-2.jpeg

Průzkum různých materiálů s modely laboratoře digitálních materiálů (Digital Material Laboratory)

Ansys Polyflow obsahuje rozsáhlou knihovnu matematických modelů materiálů, takže můžete pochopit a přesně charakterizovat materiálové chování. S použitím materiálové knihovny Polyflow můžete prozkoumat chování nových plastů a elastomerů v oblastech jako vytlačování, vyfukování, tváření za tepla a zvlákňování. Simulace Vám umožňuje otestovat schopnost zpracovat nové pryskyřice, a to ještě předtím, než byly vůbec vyrobeny; porovnáním prototypů pro různé materiály vidět, zda se vyrovnávají či překonávají existující a konkurenční materiály. Můžete provést zpětný návrh pryskyřice, abyste maximalizovali výkon konečného produktu a zároveň minimalizovali náklady a dopady na životní prostředí.

 2020-12-polyflow-capability-3.jpeg

Zohlednění nelineárních tepelných účinků včetně záření

Modely Ansys Polyflow zahrnují viskózní ohřev, který Vám umožňuje odhalit potenciální zhoršení kvality polymeru nebo nežádoucí vulkanizaci gumy. Přesné modelování vysokoteplotních dějů jako například tvarování skla vyžaduje použití pokročilých nelineárních materiálových vlastností, přesnou predikci záření (použitím například radiačního modelu Discrete Ordinate) a Narayanaswamův model, který zohledňuje relaxaci materiálového napětí během ochlazování.

2020-12-polyflow-capability-4.jpeg 

Interakce tekutina-pevný materiál

Ansys Polyflow zahrnuje nativní interakci tekutina-pevný materiál (FSI) pro modelování termomechanické interakce mezi tekoucími materiály a okolními pevnými materiály v plně propojeném přístupu. Když se objeví velké deformace v elastické zóně, výpočetní síť je automaticky zjemněna pro zlepšení kvality výsledků.

Můžete významně zkrátit dobu uvedení na trh bezproblémovým exportem výsledků z Polyflow do Ansys Mechanical k provedení pevnostní analýzy. S použitím dat v rámci nástrojů Ansys explicit dynamics lze provádět virtuální pádové zkoušky a vypočítat deformace při nejvyšším zatížení.

2020-12-polyflow-capability-5.jpeg 

Optimalizace a průzkum návrhu

Návrh zařízení a procesů pro nejlepší výsledky zahrnuje vyhodnocení více návrhů a optimalizaci parametrů proudění a geometrie. S Ansys Polyflow lze zavést libovolnou skalární veličinu jako optimalizační proměnnou, včetně reologických parametrů, okrajových podmínek a posuvů prvků výpočetní sítě. Poté lze použít vestavěný optimalizační algoritmus k automatické minimalizaci či maximalizaci dané cílové funkce založené na vstupních parametrech.

2020-12-polyflow-capability-6.jpeg

Kontaktujte našeho poradce

Poptat řešení

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Chemie a petrochemie
Dopravní a manipulační technika
Elektrické stroje a pohony
Elektromobilita
Elektronika a mikrovlnná technika
Energie z obnovitelných zdrojů
Klasická a jaderná energetika
Letecká technika
Lopatkové stroje
Potrubní systémy
Stavebnictví
Stroje a výrobní zařízení
Tepelná a klimatizační technika

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.