Ansys optiSLang

Ansys optiSlang je nástroj pro parametrické studie a optimalizace systémů. Řešení je založené na moderních algoritmech, které umožňují efektivní, přesné a automatizované hledání ideálního nastavení systému.

ANSYS-Optislang.png

Ansys optiSlang je nástroj pro parametrické studie a optimalizace systémů. Řešení je založené na moderních algoritmech, které umožňují efektivní, přesné a automatizované hledání ideálního nastavení systému. Díky těmto vlastnostem se uživatel vyhne pomalému a neefektivnímu manuálnímu přenastavování parametrů systému, které se běžně používá při optimalizaci.

Ansys optiSLang umožňuje najít nejlepší a nejrobustnější návrh tím, že automatizuje proces optimalizace a při hledání využívá umělé inteligence. Při parametrických studiích, optimalizaci, analýzách robustnosti a spolehlivosti jsou použity nejmodernější algoritmy, které zaručují dosažení přesnějších výsledků za kratší čas. Výsledky je možné interaktivně a přehledně zobrazit a dále s nimi pracovat. Ansys optiSLang je možné použít pro:

  • Automatizaci procesů
  • Plánování experimentů a analýza senzitivity
  • Optimalizaci 
  • Propojení s programem Ansys Minerva

as opt.png

Zjednodušení a automatizace RDO (Robust Design Optimization) procesu pomocí umělé inteligence a interaktivního zobrazení

Ansys optiSlang je nástroj pro automatizaci a integraci simulačního řetězce a jeho následnou optimalizaci. Ansys optiSlang umožňuje propojit různé CAx nástroje z různých fyzikálních oblastí do jednoho prostředí. Další výhodou programu je to, že je možné sjednotit simulace prováděné ve firmě a tím usnadňuje jejich sdílení mezi odděleními a usnadňuje zapojení nových zaměstnanců do simulací.

2021-01-optislang-ai.jpeg

Klíčové vlastnosti

Ansys optiSLang podporuje propojení s řadou CAx programů a představuje výkonný RDO nástroj v oblasti optimalizace.

Uspořádání a automatizace simulací

Ansys optiSLang nabízí grafické rozhraní pro propojení různých CAE nebo CAD programů a jejich solverů do jednoho prostředí. Mimo CAE programy je také možné přidávat skripty nebo vstupy v podobě textových souborů. Ansys optiSLang urychluje vývoj tím, že odstraňuje opakující se manuální činnosti, které nepředstavují žádnou přidanou hodnou, a nahrazuje je automatizovaným procesem.

2021-01-optislang-workflow.jpeg

Optimalizace

Simulace jsou důležité při pochopení toho, jak se jednotlivé části systému chovají a vzájemně se ovlivňují. Pro správný popis chování systému, v rozličných podmínkách je potřeba provést velké množství simulací.

Citlivostí analýza, založená na parametrech, umožňuje vytvořit představu o tom, jak se systém chová při různě nastavených parametrech. Optimalizační úlohy často vyžadují velké množství proměnných a může být obtížné určit, co je důležité. Algoritmy programu optiSLang umí automaticky identifikovat nejvýznamnější parametry a tím optimalizovat jejich množství. Citlivostní analýza slouží jako základ pro definování metamodelu, který se použije pro následnou optimalizaci. Optimalizace prováděné na metamodelu, který v podstatě představuje redukovaný model systému, je velice rychlá a přesná.

2021-02-optislang-optimization.jpeg

Propojení s programem Ansys Minerva

Simulace modelů vyžaduje řadu simulací z různých fyzikálních oblastí (strukturální mechanika, proudění nebo elektro). Aby bylo možné jednoduše tyto multifyzikální simulace a na ně navazující optimalizace jednoduše provádět, je nezbytné automatizovat simulační postupy pro opakujících se úlohy a také správně pracovat s výsledky simulací. Proto je potřeba např.:

  • Použít výsledky jedné simulace nebo optimalizace jako vstup navazujících simulací nebo optimalizací.
  • Zpracování výsledků
  • Porovnávat varianty pro nalezení optimálního návrhu

Při použití Ansys optiSLang v kombinaci s Ansys Minerva lze všechny tyto úlohy zjednodušit a automatizovat.

2021-02-optislang-screen.jpeg

Vyhodnocení robustnosti

Vyhodnocení robustnosti návrhu umožňuje zohlednit rizika, která jsou spojena s nepřesností modelu nebo například nepřesnostmi ve výrobě, které mohou způsobit problémy u vyrobených produktů.

Podobně jako citlivostní analýza, tak i analýza robustnosti umožňuje najít nejdůležitější parametry, které mají vliv na chování systému a nabízí rozhodovací strom pro výběr nejvhodnějších testovacích algoritmů k ověření robustnosti a spolehlivosti systému. Vyhodnocení robustnosti je důležité zejména pro systémy, které musí splňovat vysoké požadavky na bezpečnost nebo kvalitu. Ansys optiSLang umožňuje zajistit vysokou kvalitu výrobku, minimalizovat zmetkovitost nebo množství reklamací.

2021-02-optislang-robustness.jpeg

Kontaktujte našeho poradce
Ing. Richard Paulas
Ing. Richard Paulas
Vedoucí CFD
+420 702 190 642 paulas@techsoft-eng.cz

Poptat řešení

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Chemie a petrochemie
Dopravní a manipulační technika
Elektrické stroje a pohony
Elektromobilita
Elektronika a mikrovlnná technika
Energie z obnovitelných zdrojů
Klasická a jaderná energetika
Letecká technika
Lopatkové stroje
Potrubní systémy
Stavebnictví
Stroje a výrobní zařízení
Tepelná a klimatizační technika

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.