Ansys ODTK

Ansys ODTK poskytuje vysoce přesné odhady oběžné dráhy v průběhu celého životního cyklu projektu, od návrhu mise až po jeho provoz.

ANSYS-ODTK.png

Sada nástrojů Ansys pro určování orbity – Ansys Orbit Determination Tool Kit (ODTK)

Zpracování sledovacích dat a generování efemerid oběžných drah s realistickou kovariancí.

Ansys ODTK poskytuje vysoce přesné odhady oběžné dráhy v průběhu celého životního cyklu projektu, od návrhu mise až po jeho provoz.

Prověřené řešení v oboru softwaru pro určování oběžné dráhy.

Pomocí nástroje Ansys ODTK můžete zpracovávat širokou škálu tradičních i netradičních měření a vytvářet dráhy s realistickou kovariancí. ODTK dokáže kombinovat různé sady typů měření do jednoho celistvého výsledku, což vám umožní sledovat objekty ze země, vesmíru, moře a vzduchu s využitím libovolné fenomenologie.

  • Více než 100 unikátních modelů měření
  • Mise LEO, cislunární mise a mise do hlubokého vesmíru
  • Modelování manévrů a kovariance efemeridy

Ansys ODTK.PNG

Stručná specifikace

Simulace potenciálního nového sledovacího hardwaru a plánů úkolů. Sledování rezidentních vesmírných objektů (RSO), které často manévrují. Plánování operací setkání a přiblížení (RPO). Modelování nových situací, senzorů a konceptů trajektorií pro analýzu a simulaci.

  • Podpora rané fáze návrhu mise
  • Simulace predikovaných přesností na oběžné dráze
  • Zpracování údajů o sledování kosmické lodi
  • Integrace do letová dynamika
  • Podpora operací přistání na jiných tělesech
  • Geolokace pozemních vysílačů
  • Kontejnerizace pro nasazení v cloudu

Ansys ODTK 2.PNG

Podpora a simulace misí a plánování

Navrhujte a plánujte mise v rané fázi, provádějte obchodní studie, návrhy nebo interní výzkum. Simulujte předpokládané přesnosti oběžné dráhy pro navrhovanou misi – zpracujte data ze sledování kosmické lodi, abyste mohli na probíhajících misích přesně navigovat. Ansys ODTK podporuje integrace do systému letové dynamiky, operace přistání na jiných tělesech, jako je Měsíc nebo Mars.

planned-v-actual-1.jpeg

Klíčové vlastnosti

Mise u Země, cis-lunární mise a mise do hlubokého vesmíru.

Automatizujte úpravy dat, generování efemerid, včetně realistické kovariance, a informace citlivé na kvalitu měření a dynamiku systému.

maxresdefault.jpg

Sledování a simulace

Vyhodnoťte navržené metodiky sledování a plány týkající se požadavků mise. ODTK podporuje integrované testování systému, včetně vlivu anomálií v datech sledování.

Počáteční určení orbity

Goodingova metoda, Herrick-Gibbs, GNSS pro určení počátečního stavu družice. 

Analytické schopnosti 

ODTK zahrnuje širokou škálu datových prvků a předdefinovaných stylů pro vytváření sestav a grafů. Můžete také použít vlastní styly pro grafy a styly sestav založené na Pythonu pro téměř neomezené přizpůsobení. Exportujte výstupní data jako text nebo soubory CSV a snadno je importujte do jiných analytických nástrojů. Načtěte výsledky ODTK do Ansys Systems Tool Kit (STK) pro další analýzu.

Robustní, dokumentované API

Automatizujte zpracování dat na podporu rozsáhlých parametrických analýz nebo analýz Monte-Carlo a zjednodušených pracovních postupů operátora. Můžete použít Component Object Model (COM) nebo multiplatformní podporu integrace MATLAB, Python a C++ na Windows a Linux.

Kontaktujte našeho poradce

Poptat řešení

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.