Ansys ModelCenter

Ansys ModelCenter zjednodušuje inženýrskou práci tím, že automatizuje opakovatelné úlohy a vytváří přímé vazby mezi inženýrskými nástroji a požadavky.

ANSYS-ModelCenter.png

Propojení systémových požadavků s technickými analýzami

Umožněte inženýrům vytvářet a automatizovat pracovní postupy s užitím více nástrojů naráz, optimalizovat návrhy produktů a umožnit systémové inženýrství založené na modelech (ang. Model-Based Systems Engineering, MBSE) propojením požadavků s inženýrstvím.

Automatizace jakéhokoli nástroje pro inženýrskou analýzu do digitálního vlákna

Automatizujte spouštění libovolného softwarového nástroje, například Ansys LS-Dyna, MathWorks MATLAB®, Microsoft Excel®, MSC Nastran®, PTC Creo® a mnoha dalších. Integrujte tyto nástroje a vytvářejte automatizované inženýrské pracovní postupy a vybudujte knihovnu pracovních postupů. Využijte vysoce výkonné výpočty k pokládání otázek typu "co kdyby" k provádění Vašich obchodních studií. To vše propojte s modelem architektury systémů a umožněte tak modelové systémové inženýrství.

 • Snižte náklady na vývoj
 • Navrhněte konkurenceschopnější produkty
 • Ověřte požadavky pomocí libovolného inženýrství
 • Připojte jakoukoli analýzu k digitálnímu vláknu

Ansys ModelCenter.png

Stručná specifikace Ansys ModelCenter

Ansys ModelCenter zjednodušuje inženýrskou práci tím, že automatizuje opakovatelné úlohy a vytváří přímé vazby mezi inženýrskými nástroji a požadavky. Uživatelé přešli od několika simulací denně až ke stovkám a tisícům. Organizace nyní mohou přesunout své zdroje do virtuálního prototypování na začátku vývoje produktu a jeho návrhu, čímž se sníží náklady na vývoj a zároveň se zrychlí doba uvedení produktu na trh.

 • Zkoumání raného konceptu návrhu
 • Otevřená architektura
 • Automatické provádění pracovních postupů
 • Včasná identifikace problémů
 • Integrace MBSE do analýzy a simulace
 • Behaviorální simulace
 • Přijímejte lepší rozhodnutí
 • Zvyšte spolupráci
 • Automatizujte jakýkoli nástroj
 • Snadné vytváření inženýrských pracovních postupů
 • Prozkoumejte kompromisy
 • Model jako služba

Ansys ModelCenter3.png

Klíčové vlastnosti

Podporuje inovace a zlepšuje kvalitu výrobků tím, že umožňuje uživatelům důkladně prozkoumat a pochopit různé alternativy návrhu, činit lepší rozhodnutí a nalézt optimální řešení.

Připojte Váš model architektury systému MBSE (angl. Systems Architecture Model, SAM) k jakékoli technické analýze

ModelCenter poskytuje grafické uživatelské rozhraní pro provádění připojeného pracovního postupu ModelCenter. Výsledky analýzy mohou kontrolovat shodu s požadavky, přičemž nesplněné požadavky jsou automaticky zvýrazněny. Obchodní studie mohou vyhodnocovat různé konfigurace návrhu a optimalizovat návrh systému. Nové konfigurace návrhu pak mohou aktualizovat model systému.

Simulace komplexního chování systému

ModelCenter umožňuje inženýrům připojit jakoukoli analýzu k behaviorálním diagramům vytvořeným pomocí NoMagic MagicDraw/Cameo nebo PTC Windchill Modeler. Výsledkem integrovaného modelu (diagram chování a analýza) je simulace systému s vysokou věrností, která inženýrům umožňuje přesně ověřit chování a výkonnost systému již v rané fázi návrhového cyklu, čímž se snižují náklady a navrhují lepší výrobky.

Automatizace spouštění modelovacích a simulačních nástrojů Ansys

ModelCenter Integrate poskytuje uživatelům nástroje a metody, které jim umožňují automatizovat provádění jakéhokoli modelovacího nástroje. Příkladem mohou být nástroje a skripty vytvořené uživatelem, starší programy v jazyce FORTRAN/C++, tabulky, matematické modely, databáze a CAD a CAE modely.

Autorské inženýrské pracovní postupy

Jakmile je několik softwarových nástrojů automatizováno, grafické uživatelské rozhraní ModelCenter s funkcí drag-and-drop dokáže tyto nástroje sestavit do kompletního inženýrského pracovního postupu. Inženýrský pracovní postup je vývojový diagram, který určuje pořadí a podmínky, jak a kdy automatizovat nástroje. Stejně jako vývojové diagramy mohou pracovní postupy obsahovat větve, příkazy if-then, smyčky atd.

ModelCenter Link Editor umožňuje určit data přenášená z jednoho nástroje do druhého, po  provedení pracovního postupu. Váš pracovní postup může obsahovat nástroje, které běží na libovolném počtu různých počítačů a operačních systémů.

Prozkoumejte návrhový prostor a získejte vhled do problému návrhu

Analýza a studie obchodních příležitostí mohou odhalit významné trendy a kompromisy. Jakmile je vytvořen opakovatelný proces inženýrské analýzy, mohou inženýři tento proces opakovaně provádět (s využitím paralelních výpočetních zdrojů, jsou-li k dispozici). Každé provedení pak odpovídá jiné sadě vstupů. Tento proces umožňuje inženýrům v relativně krátkém čase prozkoumat a kvantifikovat výkon, náklady, spolehlivost a rizika mnoha různých konstrukčních alternativ.

Ansys ModelCenter2.png

Kontaktujte našeho poradce
Ing. Michal Moštěk, Ph.D.
Ing. Michal Moštěk, Ph.D.
Jednatel společnosti
+420 725 850 999 mostek@techsoft-eng.cz

Poptat řešení

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.