Ansys Granta Selector

Systematické metody výběru materiálů Ansys Granta Selector umožňují porovnávat, vizualizovat a nastavovat limity vlastností, vyvažovat vzájemně si konkurující požadavky na parametry a rychle vyřazovat nevhodné materiály. Vyhledejte vhodné typy materiálů, normy a dodavatele a s jistotou předejte své výsledky.

ANSYS-Granta-Selector.png

Provádějte kvalifikovaná rozhodnutí o materiálech, ať jste si jistí při předávání výsledků

Používejte správné materiály, abyste zlepšili funkčnost, snížili rizika a náklady a zároveň zvýšili spokojenost zákazníků. Ansys Granta Selector poskytuje výkonné nástroje a rozsáhlé databáze pro výběr materiálů pro inteligentní rozhodování. Díky důvěryhodným informacím od inženýrů a odborníků na materiály můžete rychle najít nejlepší materiály pro jakoukoli aplikaci a poté přímo exportovat údaje o vlastnostech materiálů.

  • Inteligentní výběr materiálů
  • Komplexní údaje o materiálech
  • Vyhledávání podobných materiálů
  • Materiály připravené pro export do simulací

image-2-selector-computer-1080x720-1.jpeg

Nabízíme vám nástroje pro inteligentní rozhodování o materiálech

Ansys Granta Selector kombinuje rozsáhlá relevantní data o materiálech s řadou všestranných nástrojů, které umožňují efektivní a logický výběr materiálů. Rychle vyhledávejte a filtrujte materiály na základě neomezeného počtu požadavků na vlastnosti v našich datech. Výběry lze vykreslit a snadno vizualizovat optimální výsledek. Srovnávací nástroje umožňují porovnávat různé materiály vedle sebe s jasně zvýrazněnými významnými rozdíly. Ať už chcete snížit náklady, dopad na životní prostředí, překonat problémy v provozu nebo jednoduše najít lepší materiály pro vyvíjenou konstrukci, Granta Selector je ten správný software.

image-6-selector-screengrabs-1080x720-1.jpeg

Klíčové vlastnosti

Ansys Granta Selector poskytuje efektivní nástroje a data, která vám pomohou při výběru materiálů.

Inteligentní výběr materiálů

Díky Ansys Granta Selector získáte důvěryhodný, opakovatelný a kontrolovatelný výběr materiálů. Vyhledejte podobné materiály k aktuálním volbám nebo prozkoumejte celý dostupný výběr materiálů. Rychle porovnávejte vybrané materiály a vyvažujte vzájemně si konkurující požadavky na vlastnosti.

image-6.jpeg

Komplexní údaje o materiálech

Naše rozsáhlá databáze vzájemně propojených materiálů zahrnuje komplexní a snadno porovnatelná data MaterialUniverse™ s technickými, ekonomickými a environmentálními informacemi pro tisíce technických materiálů.  Jsou k dispozici další podrobné informace nejen o kovech a polymerech, ale i kompozitech, povlacích, elektromagnetických materiálech, zdravotnických materiálech a materiálech pro letectví a kosmonautiku – včetně konstrukčních údajů, datových listů výrobců, informací založených na normách a údajů ze zkoušek.

image-4-selector-materials-1080x720-1.jpeg

Export do FEM a integrace s Ansys Workbench

Bezproblémové vkládání inženýrských dat připravených k simulaci do Ansys Workbench v rámci integrovaného pracovního postupu. Exportujte data též do Ansys Discovery, Ansys Granta MI Pro nebo do různých softwarových řešení CAD/CAE třetích stran.

image-7-selector-CAD-grab-1080x720-1.jpeg

Ekologický audit návrhu

Můžete získat přímé vyhodnocení dopadu vašeho výrobku a jeho součásti na životní prostředí. Určete klíčové oblasti, na které je třeba se zaměřit, a poskytněte návod, jak snížit spotřebu energie a emise CO2 ve všech fázích životního cyklu výrobku.

 image-8-selector-eco-1080x720-1.jpeg

Odhad nákladů na díl

Již ve fázi koncepčního návrhu získáte odhad výrobních nákladů. Zohledněte náklady na materiály, způsob výroby a velikost série.

 image-9-selector-cost-1080x720-1.jpeg

Vytváření hybridních materiálů

Předpovídejte parametry a vlastnosti hybridních materiálů a struktur a porovnejte je se standardními materiály. Obsahuje několik integrovaných modelů a struktur nebo si můžete vytvořit vlastní. Můžete též předpovídat klíčové vlastnosti a výkon několika konfigurací multičlánkových bateriových modulů a vzájemně je srovnávat.

 image-10-selector-predict-1080x720-1.jpeg

Selektor pro výzkum a akademickou sféru

Porovnejte svá vlastní experimentální výzkumná data s integrovanými komplexními daty o materiálech. Syntetizujte hybridní materiály a vyhodnocujte jejich vlastnosti. K dispozici máte nástroje pro vizualizaci a analýzu dat, které vás provedou celým výzkumným projektem. Podporuje pokročilé výukové zprávy a všechny druhy publikací.

granta-selector-capability.jpeg

Kontaktujte našeho poradce

Poptat řešení

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.