Ansys Charge Plus

Modelování nabíjení, vybíjení a nábojů v široké škále aplikací v moderním prostředí díky jednoduchému postupu.

ANSYS-Ansys-Charge-Plus.png

Ansys Charge Plus - Řešení modelování nabíjení a vybíjení

Ansys Charge Plus podporuje celou řadu analýz s využitím čtyř fyzikálních řešičů určených k řešení vnitřního a povrchového nabíjení, transportu částic a oblouků přes rozhraní – to vše v rámci přehledného pracovního postupu integrovaného do CAD rozhraní Ansys Discovery. Ansys Charge Plus urychluje posuzování a řízení rizik spojených s nabíjením a vybíjením materiálů.

  • Finite Difference Time Domain (FDTD)
  • 3D transport částic
  • Nelineární modul chemie vzduchu
  • Podporuje Ansys HPC
  • Finite Elements Method (FEM)
  • Samokonzistentní sdružené simulace
  • Kompatibilita s Ansys STK a Ansys EnSight
  • Optimalizované řešiče rovnic rovnováhy náboje
  • Integrovaný pre- a post-processing
  • Licence zahrnuje Ansys SpaceClaim

Ansys EMA3D Charge 1.JPG

Stručná specifikace Ansys Charge Plus

Vnitřní nabíjení

Simulace vnitřního nabíjení vodivých a izolačních pevných látek s cílem obnovit elektrická pole a proudy indukované částicemi s vysokou energií a časově proměnnými proudy. Posuzuje riziko dielektrického průrazu nebo velikost proudu generovaného jadernými interakcemi vysokoenergetických částic s materiálem. Využijte výhod metody konečných prvků (MKP) pro elektromagnetismus v celé vlnové délce k přesné reprodukci průběhů proudu a analýze rizik elektromagnetického rušení (EMI).

Ansys EMA3D Charge- Vnitřní nabíjení.JPG

Elektrostatický výboj ve vzduchu

Elektrostatické výboje ve vzduchu využívají full – wave řešič Maxwellových rovnic s konečnou diferencí v časové oblasti (FDTD) ve spojení s nelineárním modulem chemie vzduchu k přesné simulaci obloukového jevu ve složitých CAD geometriích. Reprodukujte události vzplanutí na deskách plošných spojů, výboje v jističích libovolného napětí, normy pro testování ESD v elektronice a další. Obnovte průběh proudu výboje vytvořeného při vzniku oblouku a řešte tak otázky z EMI.

Ansys EMA3D Charge- Elektrostatický výboj vzduchu.JPG

Povrchové nabíjení

Simulace povrchového nabíjení materiálů v různých nízkoenergetických a vysokoenergetických, časově proměnlivých prostředích, jako je prostorové plazma, srážková statika a triboelektrický jev. Vyhodnoťte riziko narušení komunikace, degradace materiálu a vybíjení lokalizací oblastí s nadměrnou akumulací náboje.

Ansys EMA3D Charge- Povrchové nabíjení.JPG

3D transport částic

3D transport částic vycházející z časově proměnného toku vysokoenergetických primárních částic a libovolné geometrie zdroje, pozorováním interakce primárních a sekundárních částic s libovolným 3D objemovým materiálem. Spojte 3D transport částic s MKP a odvoďte tok částic, rychlost ukládání náboje, proudy, elektromagnetická pole a energii a současně vypočítejte, jak tato pole ovlivňují interakce částic. Extrahujte energetická spektra podle typu částic, abyste mohli řešit problémy se radiačním vytvrzováním a analýzy plíživých cest.

Ansys EMA3D Charge- 3D transport částic.JPG

Oblouky v pevných dielektrikách

Simulace elektronického a lavinového průrazu pevných dielektrik s využitím nejmodernějšího propojení MKP s 3D transportem částic, integrovaného do multifyzikálního přístupu k obloukovým jevům. Pomocí stochastického stromového modelu a řešení full – wave FEM pro elektronický průraz obnovte průběhy proudu generované obloukovými událostmi a řešte z toho vyplývající problémy s EMI. Identifikováním oblastí oblouku vyhodnoťte úrovně degradace materiálu a změny vodivosti v důsledku karbonizace.

Ansys EMA3D Charge- Oblouky v pevných dielektrikách.JPG

Simulace spojeného nabíjení

Samostatně konzistentně řeší problém povrchového nebo vnitřního nabíjení a také řeší složitá nabíjecí prostředí. Použijte síť konečných prvků ke sledování elektromagnetických polí ve 3D kolem problémového nabíjení na povrchu nebo odvozujte, kolik náboje se ukládá na povrchu z vysokoenergetických částic 3D transportního zdroje, sledovaných v objemové síti konečných prvků.

Kontaktujte našeho poradce
Ing. Jaroslav Plešinger
Ing. Jaroslav Plešinger
+420 702 190 645 plesinger@techsoft-eng.cz

Poptat řešení

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.