Ansys CFX

Program Ansys CFX patří do skupiny programů používaných pro analýzu proudění (CFD). Jeho přednosti uživatelé ocení v oblasti simulace proudění v lopatkových strojích, jako jsou turbíny, čerpadla, kompresory atd. a dále aplikacích s prouděním reálné páry a také v letecké technice.

ANSYS-CFX.png
Ansys_CFX_5.jpg

Ansys CFX

Program Ansys CFX patří do skupiny programů používaných pro analýzu proudění (CFD). Jeho přednosti uživatelé ocení v oblasti simulace proudění v lopatkových strojích, jako jsou turbíny, čerpadla, kompresory atd. a dále aplikacích s prouděním reálné páry a také v letecké technice. 

Jeho grafické prostředí je moderní a pro uživatele intuitivní. Velkou výhodou je robustnost, možnost skriptování a automatizace práce, která díky špičkové škálovatelnosti na vyšší počty procesorových jader zajistí rychlé a automatické provedení parametrických úloh pro popis chování rotačního stroje v široké, spektru provozních stavů.

Ansys CFX je expertní nástroj pro simulaci proudění v turbostrojích

Pokročilé fyzikální modely, dostupné v programu Ansys CFX, pomáhají inženýrům řešit i ty nejkomplikovanější výzvy z oboru točivých strojů. Tento výkonný nástroj byl mohutně validován a díky jeho schopnostem, robustnosti a přesnosti je uznávaným ethalonem v oboru. Přímočaré workflow "turbo setup" včetně nástroje pro automatický návrh tvaru lopatek Vám zajistí více prostoru pro optimalizace samotného designu a hledání optimálního tvaru geometrie pro danou aplikaci. Ať už je program Ansys CFX využíván pro optimalizaci designu či provozního stavu stroje, vždy nabízí úsporu nejen potřebného času na vývoj, ale i úsporu finančních prostředků potřebných k jeho dokončení.

Klíčové vlastnosti Ansys CFX

Modely turbulence

Program Ansys CFX obsahuje širokou škálu používaných turbulentních modelů, ze kterých je možné vybrat právě ten nejvhodnější pro řešenou problematiku. Možné je také využít implementovaný model využívaný hojně v průmyslových aplikacích k-w (GEKO) model. Ten, díky jednoduchým koeficientům, nabízí uživatelům snadnou validaci modelu na konkrétní aplikaci.

Modely turbulence.png 

Tvarová optimalizace lopatek

Nástroj Ansys CFX vyniká díky svému nástroji „Turbo workflow“. Tento princip obsahuje ucelený postup od rychlého návrhu lopatkových geometrií, jejich efektivní zasíťování, simulaci proudění až po specializované vyhodnocení aerodynamických parametrů pro celý lopatkový stroj. Součástí tohoto nástroje je zabudovaná optimalizace, díky které lze dosahovat vyšší účinnosti lopatkového stroje.

Tvarová optimalizace lopatek2.png 

Vykreslování pracovních map

Program Ansys CFX umožňuje vygenerovat výslednou výkonovou mapu lopatkového stroje v rámci jednoho výpočtového procesu. Právě díky práci s jednou sadou výsledkových souborů z celé výkonové mapy, generuje CFX veškeré výsledky tak, jako by byly vypočteny díky jednotlivým simulacím v konkrétních bodech.

 Vykreslování pracovních map.png

Aeromechanika

Zvyšte míru bezpečnosti a spolehlivosti točivých komponent díky včasnému a přesnému modelování aeromechaniky. Metody TBR (Transient Blade Row) umožňují inženýrům redukovat výpočetní model z celého lopatkového kola či věnci rozváděcích lopatek do pouhé 1 pasáže. Metoda TBR nezavádí do pasáže tvrdou periodicitu, ale pracuje s časovým postupem a harmonickou odezvou konstrukce. Tím je dosaženo simulace přesného kmitání lopatek geometrie. Vytvořit animaci lze efektivně i díky GPU akceleraci. Není tak třeba čekat na načítání jednotlivých časových kroků z nestacionárních simulací. Díky GPU vykreslování je možné úlohy TBR vizualizovat živě v programu Ansys CFD-Post.

Aeromechanika.png 

Podchlazený var na stěně

Pokud je součástí inženýrského tématu iniciace varu kapaliny na stěně, program Ansys CFX pomůže díky modelům pro fázovou změnu, iniciaci a růst bublin na stěně, jejich odtrhávání a šíření kapalinou se zahrnutím odporových a dalších sil, které na ně působí.

 Podchlazený var na stěně.jpg

Pokročilé materiálové modely

Ansys CFX obsahuje pokročilé materiálové modely, které jsou kritické pro přesné výsledky simulací. Vlastnosti reálných plynů, například i v blízkosti kritického bodu, mohou být generovány z databáze REFPROP. Vlastnosti vody a vodní páry pak mohou být generovány přímo z databáze IAPWS. 

Pokročilé materiálové modely.jpg

 

Kontaktujte našeho poradce
Ing. Guk chol Jun, Ph.D.
Ing. Guk chol Jun, Ph.D.
+420 734 374 116 jun@techsoft-eng.cz

Poptat řešení

Využití v průmyslu

Letecká technika
Lopatkové stroje

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.