Ansys Additive

Získejte přehled o automatizovaných pracovních postupech, abyste eliminovali riziko zdeformovaných dílů nebo dílů mimo toleranci a zajistili vysokou kvalitu komponent.

ANSYS-Additive.png

Ansys Additive

Řešení společnosti Ansys pro aditivní výrobu

Software pro simulaci 3D tisku kovů

Komplexní softwarové řešení spojující návrh, simulaci a aditivní výrobu

Získejte přehled o automatizovaných pracovních postupech, abyste eliminovali riziko zdeformovaných dílů nebo dílů mimo toleranci a zajistili vysokou kvalitu komponent.

 • Spékání práškové vrstvy (Powder Bed Fusion, PBF)
 • Spékání kovů (Metal Sintering)
 • Řízená energetická depozice (Directed Energy Deposition, DED)
 • Propojení s Ansys Workbench

Ansys Additive.png

Ansys Additive Print

Predikuje napětí a deformace v procesu aditivní výroby

Úspora času a výroba přesných dílů díky Ansys Additive Print

S nástrojem Ansys Additive Print vyrobíte díly hned napoprvé. Uživatelé mohou kontrolovat deformace, oblasti napětí a deformace, předpovídat kolizi pravítka a exportovat výsledky do aplikace Ansys Workbench Additive pro pokročilý postprocessing. Různé úrovně věrnosti simulace umožňují uživatelům přejít od rychlého odhadu k podrobné tepelné analýze.

 • Spékání práškové vrstvy (Powder Bed Fusion, PBF)
 • Předpovídání napětí a tepelných deformací
 • Automatická kompenzace distorze
 • Předpověď kolize pravítka

Ansys Additive Print.png

Stručná specifikace Ansys Additive Print

S aplikací Ansys Additive Print se vyvarujete nejistoty. Získejte přehled o tom, jak se budou díly chovat během samotného tisku a provádějte rovnou nápravná opatření, abyste vše vyrobili správně hned napoprvé.

 • Import STL z libovolného softwaru
 • Automatická distorze
 • Provádění tepelných analýz
 • Čtení souborů nastavení stroje
 • Předpověď zbytkových napětí
 • Přenos souborů do Workbenche
 • Simulace tenkostěnných konstrukcí
 • Předvídat potenciální kolizi pravítka
 • Průvodce laděním materiálu
 • Předpovídat deformace během sestavování
 • Vizualizace po vrstvách
 • Automatická kompenzace deformace
 • Předvídání zkreslení
 • Předvídání pádu pravítka
 • Předpovídání napětí a tepelných deformací

Ansys Additive Print2.png

Ansys Additive Suite

Komplexní řešení aditivní výroby

Se sadou Ansys Additive Suite mají uživatelé přístup ke všem aditivním nástrojům od spol. Ansys, včetně Ansys Additive Prep, Ansys Additive Print, Ansys Additive Science a Ansys Workbench Additive.

Kritické zjištění potřebné pro úspěšný pracovní postup aditivní výroby

Ansys Additive Suite je komplexní řešení pro konstruktéry, inženýry a analytiky, které pokrývá celý pracovní postup tisku - od návrhu pro aditivní výrobu přes validaci, návrh tisku, simulaci procesu a zkoumání materiálů.

Sada Additive Suite zahrnuje nástroje Additive Print, Prep a Science a navíc přístup k nástroji Ansys Workbench Additive.

 • Design pro aditivní výrobu
 • Spékání práškové vrstvy (Powder Bed Fusion, PBF)
 • Řízená energetická depozice (Directed Energy Deposition, DED)
 • Spékání kovů (Metal Sintering)

Ansys Additive Suite.png

Stručná specifikace Ansys Additive Suite

Ansys Additive Suite je komplexní řešení pracovních postupů, které poskytuje klíčové informace potřebné pro konstruktéry, inženýry a analytiky. Toto řešení, které zahrnuje celý pracovní postup od návrhu pro aditivní výrobu přes jeho validaci, návrh tisku a další, pomáhá předcházet selhání při tisku výrobku a tím tisknout přesně navržené díly.

 • Optimalizace topologie a struktury podpor
 • Komplexní vstupní a výstupní podmínky
 • Simulace procesu PBF kovů
 • Kompenzace deformací
 • Předpověď poruch při výrobě
 • Analýza materiálu
 • Predikce roztavení okolního materiálu (melt pool), pórovitosti a mikrostruktur
 • Ověřování konstrukce
 • Strukturní a tepelná analýza
 • Simulace procesu


Klíčové vlastnosti

Vylepšete svou aditivní výrobu pomocí:

 • Topologické optimalizace
 • Nakládání s STL soubory a geometrií
 • Strukturální a tepelná analýza a validace návrhu
 • Simulace aditivního procesu
 • Ansys Additive Print
 • Ansys Additive Science
 • Spékání práškové vrstvy (PBF)
 • Řízená energetická depozice (DED)
 • Spékání kovů 
 • Strojové učení tepelného namáhání

Ansys Additive Suite2.png

Ansys Additive Science

Samostatná aplikace pro zkoumání materiálů a optimálních parametrů stroje ve fázi návrhu. Mezi možnosti patří:

 • Nástroj pro analýzu materiálů pro aditivně vyráběné díly
 • Předpověď pórovitosti
 • Předpověď mikrostruktur
 • Morfologie zrn
 • Průvodci laděním materiálu

Kontaktujte našeho poradce

Poptat řešení

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Letecká technika
Stavebnictví
Stroje a výrobní zařízení

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.