Ansys Additive Manufacturing

Komplexní řešení kovového 3D tisku na všech stupních vývoje.

ANSYS-Additive.png

Ansys Additive nabízí řešení pro všechny stupně kovového 3D tisku. Poskytuje efektivní řešení pro přípravu geometrie, generování podpor i jejich optimalizaci, simulace podporující technologii 3D tisku a pokročilý vývoj celého procesu. Konečně také simulace na vědecké úrovni poskytující podporu pro vývoj technologických parametrů pro úspěšný tisk nejen geometrie, ale i žádaných materiálových charakteristik.

Additive Prep

 • Ansys Additive Prep je add-on modul k modeláři ANSYS SpaceClaim Direct Modeler.
 • Nástroj slouží k nalezení vhodné orientace dílu, automatické detekce regionů k podepření a k definování a generování nejrůznějších podpůrných struktur. Po dokončení stavební geometrie program umožňuje definici technologie 3D tisku.
 • Ansys Additive Prep poskytuje možnost zobrazení a animaci zvolené skenovací strategie, vektorů osvitu laseru ve vrstvách.
 • Nový Build Processor umožňuje export build files přímo do stroje / 3D tiskárny. Postprocesory poskytují širokou kontrolu na výrobními / technologickými parametry tiskáren.
 • Ansys Additive Print je také součástí licencí Ansys Additive Suit a Ansys Additive Print a je také dostupný jako add-on modul Ansys SpaceClaim Direct Modeleru.

Ansys Additive Prep vám umožní:

 • Tvorbu stavební geometrie
 • Orientovat geometrii
 • Automaticky vyhledat geometrii k podepření
 • Generovat různé typy podpůrných struktur
 • Využít Slice Viewer
 • Upravovat stavební parametry
 • Exportovat geometrii pro simulaci
 • Odhadnout cenu
 • Vytvořit a exportovat build files pro 3D tiskárny

Additive Print

Predikce napjatosti a deformací kovového 3D tisku

Ansys Additive Print napománá eliminovat chybovost a zbytečný čas strávený tiskem zmetků. Tento snadno použitelný  výkonný nástroj poskytuje plnou podporu operátorům tiskáren i designérům, kteří potřebují navrhnout geometrii a technologii tak, aby 3D tisk proběhl napoprvé správně.

Ansys Additive Print může geometrii dílu, podpůrných struktur i z jiných nástrojů. Nástroj obsahuje materiálové modely umožňující kvalitní simulace tepelně zpracovatelných slitin hliníku, oceli, titanu. Program má robustní řešič, který efektivně zkracuje čas potřebný prosimulace i tenkostěnných struktur.

Ansys Additive Print poskytuje bezkonkurenční přesnost pro predikci:

 • Konečný tvar tištěné geometrie a dílu
 • Deformace a napjatost vrstvu po vrstvě
 • Optimální podpůrné struktury
 • Geometrické kompenzace deformací
 • Potenciální kolize pravítka

Proč používat Ansys Additive Print?

 • Eliminace neúspěšných experimentů a neúspěšných pokusů
 • Snížení nejistoty úspěšné výroby
 • Návrh geometrie pro úspěšnější a přesnější tisk
 • Urychlení výroby
 • Důvěryhodná predikce výrobních nákladů a cenových nabídek

Funkcionality

 • Predikce deformací
 • Predikce zbytkové napjatosti
 • Auto-kompenzace deformací
 • Predikce termo-mechanického namáhání
 • Automatické generování podpor

Additive Suit

Nejvýkonnější simulační řešení pro podporu kovového 3D tisku.

Ansys Additive Suit poskytuje kritické informace, které vyžadují designéři i inženýři, aby zabránili nákladným chybám ve všech fázích procesu 3D tisku. Toto kompletní řešení pokrývá celý pracovní postup – od návrhu po výrobu, přes ověření návrhu tisku, simulací procesů a průzkum materiálů. 

Síťovací nástroje umožňují tvorbu vrstvených sítí, které dokáží popsat jemné detaily stavební geometrie, včetně kontaktních rozhranní výrobku-podpor-desky-prášku.

S tímto nástrojem máte plnou kontrolu nad simulací, což vám dává otevřené možnosti. Můžete kombinovat procesy 3D tisku, tepelného zpracování, odstranění podpor, základní desky i uživatelsky definovaných stavů. Projektové prostředí Ansys Workbench vám umožňuje simulace parametrizovat a tím možnost prostudovat a nalézt nejen optimální polohu a orientaci dílu, ale i optimalizovat design dílu, optimálně navrhnout podpůrné struktury a procesní parametry 3D tisku pro každý případ i materiál.

Nástroj Ansys Additive Print je dostupný jako add-on k licenci Ansys Mechanical Enterprice.

Funkcionality:

 • Topologická optimalizace
 • Práce s STL geometrií
 • Strukturální a teplotní analýzy
 • Simulace procesu 3D tisku (více úrovňové)
 • Ansys Additive Print
 • Ansys Additive Science
Kontaktujte našeho poradce

Poptat řešení

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.