ANSYS nCode DesignLife

ANSYS nCode DesignLife představuje profesionální program jak pro výpočetní predikci únavové životnosti, tak i pro komplexní zpracování dat z experimentálních měření včetně záznamů z tenzometrů.

07-pevnost_special.png

ANSYS nCode DesignLife

ANSYS nCode DesignLife představuje profesionální program jak pro výpočetní predikci únavové životnosti, tak i pro komplexní zpracování dat z experimentálních měření včetně záznamů z tenzometrů.

 • Oblast: FEA
 • Doba trvání: 2 dny
 • Požadavky: Základní znalosti prostředí ANSYS Mechanical, středně pokročilé znalosti principů MKP modelování
 • Cena: 30.000,- bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Průběh školení

Představení ANSYS nCode DesignLife, základní principy výpočetní predikce životnosti, integrace nCode v ANSYS Workbench, načítání MKP výsledků, definice materiálových vlastností a zatěžování, základy predikčních analýz


1 den

Vysoko a nízkocyklová únava - detailní nastavení analýz, vibrační analýzy, zpracování výsledků, import ACSII souborů, definice materiálových knihoven, multiaxiální únavová kriteria, simulace růstu únavových trhlin
1 den

Cíl školení

Cílem školení je seznámit posluchače se základními metodikami výpočetní predikce únavové životnosti v programu ANSYS nCode DesignLife:

 • Představení pracovního prostředí ANSYS nCode DesignLife.
 • Základní principy výpočetní predikce únavové životnosti.
 • Integrace ANSYS nCode DesignLife v platformě ANSYS Workbench, sdílení MKP modelů a dosažených výsledky MKP analýz.
 • Definice vstupních parametrů predikčních analýz – materiálová data, zatěžování apod.
 • Nastavení SN a EN predikčních analýz, zpracování výsledků.
 • Definice materiálových knihoven, import externích ASCII souborů.
 • Multiaxiální únavové kriterium Dang-Van, základy vibračních analýz.
 • Simulace růstu únavových trhlin.

Doporučená školení

 • ANSYS Mechanical
 • Speciální školení metodiky predikce únavové živostnosti svařovaných konstrukcí ANSYS nCode Welds  (v rozsahu 6 hodin)

 

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.