ANSYS Composite PrepPost

Školení ANSYS Composite PrepPost je zaměřeno na výpočty kompozitních konstrukcí.

Školení ANSYS Composite PrepPost je zaměřeno na výpočty kompozitních konstrukcí. ANSYS Composite PrepPost je specializovaný preprocesor, který funguje jako nadstavba k programu  ANSYS Mechanical.

 • Oblast: FEA
 • Doba trvání: 1 den
 • Požadavky: Pro absolvování jednodenního kurzu ANSYS Composite PrepPost je zapotřebí základních znalostí programu ANSYS Mechanical. Též se předpokládají základní znalosti inženýrství a fyziky.
 • Cena: 15.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Cíl školení

Školení ANSYS Composite PrepPost je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak efektivně modelovat a počítat kompozitní konstrukce a to od zásad přípravy modelu, přes tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.

Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Vytvářet výpočetní síť
 • Definovat jednotlivé vrstvy kompozitů
 • Nastavit materiálové vlastnosti
 • Definovat směry vláken tkaniny
 • Definovat tloušťky vrstev
 • Seskupovat vrstvy
 • Určit výsledné materiálové vlastnosti kompozitu ve vybraném bodě
 • Modelovat jádra s proměnným průřezem
 • Kombinovat kompozitní a nekompozitní části
 • Převádět kompozitní skořepinové modely na objemové
 • Definovat a vyhodnocovat kritéria poškození kompozitu
 • Zpracovat výsledky výpočtu

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Navazující školení

Dle konkrétního zaměření je možné zvolit z následující nabídky specializovaných školení, která jsou určena k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS Mechanical - Dynamika
 • ANSYS Mechanical - Nelinearity
 • ANSYS Mechanical - Teplotní pole
 • ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů
 • ANSYS Fatigue Module
 • ANSYS nCode DesignLife
 • ANSYS Mechanical APDL
 • ANSYS Explicit
 • ANSYS Composite PrepPost
 • ANSYS Application Customization Toolkit
 • ANSYS LS-Dyna
 • ANSYS Mechanical akustika
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer

Doporučená školení

Základní znalosti práce s FEA programy, stejně jako schopnost připravit model a výpočetní síť, jejichž znalost tento kurz předpokládá, se lze naučit v kurzech

 • ANSYS DesignModeler
 • ANSYS SpaceClaim DM
 • ANSYS Mechanical workflow
 • ANSYS Professional NLS/NLT workflow