Odborné články

NOVĚ PŘIDANÉ ČLÁNKY
Optimalizace středotlakého difuzoru parní turbíny
Vydáno
: Sborník konference Turbostroje 2014
Rok: 2014
Autoři: Aleš Macálka, Michal Hoznedl

Analysis of the water film behaviour and its breakup on profile using experimental and numerical methods
Vydáno: Journal of Thermal Science Vol.23, No.4 (2014)
Rok: 2014
Autoři: Tomáš Mužík, Pavel Šafařík, Antonín Tuček

Experimental Investigation of Small-Scale Magnetocaloric Refrigerator
Rok: 2013
Autoři: J. Kaštil, J. Tetěk, A. Tuček

ČLÁNKY V ČASOPISU IT CAD

ANSYS Composite PrepPost
Rok: 2013
Autor: Jindřich Kubák
Stručný obsah článku: Pevnostní analýzy kompozitních konstrukcí
(zdroj www.cad.cz)

Simulace proudění tekutin pomocí CFD  
Rok: 2012
Autoři: Natálie Součková, Petr Kolář, Antonín Tuček
Stručný obsah článku: význam CFD v praxi, principy a možnosti CFD, výhody řešení ANSYS, postup řešení CFD výpočtů
(zdroj www.cad.cz)

Zařízení magnetického chlazení na ČVUT fakultě strojní
Rok: 2012
Autoři: Jan Tětek, Antonín Tuček

Moderní přístupy optimalizace v prostředí ANSYS 
Rok: 2011
Autoři: Aleš Macálka, Petr Kolář, Jindřich Kubák
Stručný obsah článku: optimalizační metody programu ANSYS DesignXplorer, optimalizace tvaru při proudění v prostředí Workbench – CFD, optimalizace v prostředí Workbench – Strukturální analýza
(zdroj www.cad.cz)

Elektromagnetismus a multidisciplinární analýzy   
Rok: 2011
Autoři: Jakub Hromádka, Petr Kolář, Jindřich Kubák
Stručný obsah článku: program ANSYS Maxwell a jeho moduly, multifyzikální problémy, teplotní analýzy, strukturální výpočty, mechanický pohyb
(zdroj www.cad.cz)

VÝBĚR OSTATNÍCH ČLÁNKŮ A PŘÍSPĚVKŮ:

Vliv tvaru ponorné výlevky na mikročistotu plynule odlévané oceli
Vydáno:  
Článek v odborném periodiku
Autoři: Ing. David Bocek, Ing. Lubomír Lacina, Ing. Pavel Střasák Ph.D. - TechSoft Engineering, Ing. Antonín Tuček CSc. - TechSoft Engineering,Ing. Ladislav Socha, Prof. Ing. Jiří Bažan CSc.
Stručný obsah článku: charakteristika ponorných výlevek, vývojové trendy ponorných výlevek, vývoj moderní ponorné výlevky

Nové technologické přístupy při návrhu opatření generelů odvodnění  
Autoři: Ing.Roman Kaucký, Ing.Renata Veselá, Ing.Jakub Doucha - Hydroprojekt CZ, a.s. Ing.Pavel StřasákPh.D., Ing. Petr Kolář - TechSoft Engineering s.r.o.
Stručný obsah článku: generely odvodnění, 3D modelování - FLUENT, RTC – řízení v reálném čase, příklady využití

Numerická simulace proudění dvoufázové vlhké páry ohybem potrubí  
Vydáno:  Článek ve sborníku - obor Mechanika tekutin
Autoři: Šťastný Miroslav - Západočeská univerzita v Plzni, Střasák Pavel - TechSoft Engineering s.r.o.
Stručný obsah článku: fyzikální a matematický model,vVýsledky výpočtů a jejich posouzení

Co je CFD?
Autor: Pavel Střasák
Stručný obsah článku: úvod do CFD, geometrie, výpočetní síť, fyzikální popis, vizualizace dat,