Kybernetická bezpečnost 1

Kybernetická bezpečnost se v automobilovém průmyslu řeší několik posledních let a její důležitost se neustále zvyšuje. Zvýšený zájem o kybernetické zabezpečení automobilů souvisí s rostoucím počtem řídících jednotek a...

Úvod.PNG

Kybernetická bezpečnost v automobilovém průmyslu

Kybernetická bezpečnost se v automobilovém průmyslu řeší několik posledních let a její důležitost se neustále zvyšuje. Zvýšený zájem o kybernetické zabezpečení automobilů souvisí s rostoucím počtem řídících jednotek a zajímají se o něj jak výrobci, tak útočníci. Například moderní automobil může obsahovat až sto padesát řídících jednotek, ve kterých může být až sto miliónů řádků kódu a tato čísla se během několika málo let zdvojnásobí. Navíc díky propojení automobilu s okolním světem se zjednodušuje provedení případného útoku, protože útočník už nemusí mít fyzický přístup ke konektoru umístěného ve vozidle, ale může zaútočit online. Při takovémto množství kódu a propojitelnosti je jenom otázkou času, kdy útočníci naleznou nějaké zranitelné místo a proniknou do systému.

Aby byla kybernetická bezpečnost zajištěna, a tedy riziko úspěšného kybernetického útoku bylo minimalizováno a automobil byl jako celek chráněný, musí se systematicky přistupovat analýzám kybernetických hrozeb u všech programovatelných komponentů. Za tímto účelem vzniká řada norem a jednou z nedávno vydaných norem pro automobilový průmysl je ISO/SAE 21434:2021 Road vehicles — Cybersecurity engineering.

 

Nástroje pro analýzy kybernetické bezpečnosti

Když se podíváme blíže na analýzy z různých průmyslových odvětví, které je potřeba udělat pro snížení kybernetických rizik, zjistíme, že to jsou diagramy a tabulky. Některé firmy proto přistupují k použití různých nástrojů na kreslení diagramů v kombinaci s tabulkovými procesory. Nevýhodou tohoto řešení je, že vzniklé analýzy nejsou vzájemně propojené, a když dojde ke změně nějakého prvku, potom se musí manuálně změnit i v navazujících tabulkách nebo diagramech. Při tomto postupu existuje riziko, že se změna nepřeklopí do všech analýz a pokud je tato chyba přehlédnuta, potom navržený systém nemusí být správně analyzován a nemusí být tedy ani bezpečný.

V podstatě stejný problém vzniká i při analýzách funkční bezpečnosti například podle ISO 26262. Pro analýzy funkční bezpečnosti již řada firem opustila výše zmíněné nástroje a začala používat speciálně navržené programy jako je například Ansys medini analyze, který byl pro tyto účely vyvinutý.

Společnost Ansys si byla vědoma důležitosti analýz kybernetické bezpečnosti, a proto do Ansys medini přidala možnost analýz i podle ISO/SAE 21434. Norma byla postupně implementována v momentě, kdy byly zveřejňovány jednotlivé drafty ve spolupráci se zákazníky z automobilového průmyslu, kteří měli k implementaci řadu připomínek. Jednou z nich bylo například propojení analýz kybernetické a funkční bezpečnosti. Původně bylo možné provádět analýzy kybernetické a funkční bezpečnosti ve dvou oddělených projektech. Nicméně na základě připomínek zákazníků, došlo k přidání možnosti provádění obou analýz v jednom projektu. Tímto přístupem byla v medini implementovaná norma v době jejího vydání.

 

Kybernetická bezpečnost a Ansys medini analyze

V programu Ansys medini analyze for cybersecurity lze provádět analýzy podle normy ISO/SAE 21434. Tato norma je oficiálně podporována, ale protože řada dalších norem používá podobné analýzy, je možné medini využít částečně i pro jiné normy. V programu lze modelovat systém v jazyce SysML a určit v něm aktiva (Assets identifiaction). Příklad modelu analyzovaného systému je na Obr. 1. Dále je možné systematicky identifikovat hrozby pro systém (Threat analys), které lze spolu s možnými útoky (Attacks) použít při vytváření Attack tree. Následně lze vytvořit TARA (Threat Assessment and Remediation Analysis) a zhodnotit rizika. Výsledkem analýzy jsou bezpečnostní požadavky (security requirements), které lze také spravovat v Ansys medini. Přehled všech podporovaných analýz je uveden na Obr. 2.

Obrázek 1.PNG

Obr. 1: Příklad modelu systému v programu Ansys medini analyze

 

Obrázek 2.PNG

Obr. 2:Možnosti analýz v program Ansys medini analyze

 

Kybernetická bezpečnost v šesti krocích

Během systematických analýz by se mělo:

  1. Určit co je v analyzovaném systému aktivum (Asset). Aktivum může být cokoliv, co má pro někoho (např. majitele nebo výrobce vozidla) nějakou hodnotu.
  2. Identifikovat slabá místa systému (Vulnerabilities), která mohou být zneužita útočníkem při útoku na aktivum.
  3. Pochopit důsledky úspěšného útoku (Attack) na aktivum.
  4. Určit úsilí, které musí útočník vynaložit na provedení úspěšného útoku (míra znalostí systému, potřebné nástroje, přístup k systému…).
  5. Určit, jaké nebezpečí představuje každá identifikovaná hrozba (Threat). Hrozba je nechtěný důsledek úspěšného útoku, který může vést k poškození aktiva.
  6. Navrhnout opatření (security measures), která eliminují nebo snižují nebezpečí provedení úspěšného útoku.

 

Závěr

Kybernetická bezpečnost se stává důležitým tématem a v budoucnu pravděpodobně bude stejně důležitá jako funkční bezpečnost. Již dnes některé firmy provádějí obě analýzy paralelně a dílčí výsledky z jedné analýzy používají ve druhé a naopak. Tímto způsobem docílí toho, že po dokončení obou analýz mají požadavky, které si vzájemně neodporují a nemusí již hotové analýzy předělávat.

Na tento úvodní díl navazuje druhý, ve kterém popisuji detailněji jednotlivé analýzy podle normy ISO/SAE 21434.

Autor článku
Ing. Petr Pichlík, Ph.D.
Ing. Petr Pichlík, Ph.D.
+420 601 391 139 pichlik@techsoft-eng.cz

Další články

21. 3. 2024

Jak na výpočty svařovaných konstrukcí

Přemýšlíte, jak efektivně převést vaše CAD modely tvořené ohýbanými profily a plechy do přesného a funkčního…

6. 3. 2024

Optimalizace návrhu a simulace pomocí AI/ML a metamodelování se software Ansys

Ponořte se do světa, kde AI/ML proměňují pravidla hry v optimalizaci produktů z nejrůznějších průmyslových odvětví.

8. 2. 2024

Aerodynamika závodních vozů kategorie T1 Dakar Rally: 2.část

V nadcházející druhé části se zaměříme do dalších technických aspektů Shreka, představíme konkurenční vozidla a…

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.