ANSYS Rigid Body Dynamics

ANSYS Rigid Body Dynamics je funkcionalita programů  ANSYS Mechanical Premium a ANSYS Mechanical Enterprise. Umožňuje řešit dynamiku mechanismů složených z tuhých těles propojených kinematickými vazbami. Takto lze efektivně s minimálními nároky na nastavení modelu a na výpočetní zdroje, simulovat pohyb součástí a zajistit správnou funkcionalitu mechanismů již při úvodní fázi vývojového cyklu, kdy jsou inženýrská rozhodnutí klíčová a náklady na odstranění chyb nízké. Pokud je následně požadováno zpřesnění a detailnější analýza systému, lze snadno převést vybrané části, nebo celý model na poddajná tělesa a s pomocí ANSYS Mechanical Premium nebo ANSYS Mechanical Enterprise řešit při mnohem větší výpočetní náročnosti systém zahrnující i materiálové nelinearity.

Výhody grafického uživatelského prostředí integrovaného v ANSYS Workbench:

 • Snadná ovladatelnost
 • Vysoká produktivita práce
 • Stromová struktura dávající stálý přehled o stavu modelu, výpočtu a výsledcích
 • Automatická generace kontaktních rozhraní
 • Snadné modelování kinematických vazeb
 • Snadné přepínaní mezi tuhými a poddajnými tělesy
 • Integrovaný robustní nástroj pro generaci výpočetních sítí ANSYS Meshing
 • Široký rozsah definice okrajových podmínek a zatížení
 • Pokročilý postprocesing
 • Materiálová databáze
 • Rozšiřitelnost funkcí připojením skriptů Python
 • Uživatelské přizpůsobení zadávacích meny nástrojem ACT (ANSYS Customization Toolkit) prostřednictvím jazyků Python, XML a APDL