ANSYS Electronics Desktop

Obrazky/produkty/A0301_electronics-desktop.jpg

ANSYS Electronics Desktop je platforma sdružující elektromagnetické řešiče ANSYS do společného pracovního prostředí pro lepší přehlednost. ANSYS Electronics Desktop umožňuje simulovat elektromagnetické, obvodové a systémové úlohy. Dobře známé nástroje, jako jsou například ANSYS HFSS, ANSYS Maxwell, ANSYS Q3D Extractor, ANSYS Simplorer jsou integrovány do tohoto programu, což staví ANSYS Electronics Desktop do pozice univerzálního Pre/Post procesoru.

Obrazky/produkty/A0301AED_layout.png

ANSYS Electronics Desktop spojuje jak přesné elektromagnetické analýzy tak i rozsáhlé obvodově - systémové simulace do snadno použitelného celku. Díky pestrosti integrovaných nástrojů, respektive řešičů jednotlivých nástrojů, je možné použít platformu pro řešení specifických projektů a dosáhnout optimálních výsledků. Samozřejmostí je možnost propojení s programem ANSYS Workbench a řešení kompletní multifyzikální simulace a optimalizace celého systému elektrického zařízení a jeho napájecích a řídicích obvodů ohledem na reálné fyzikální podmínky. Prostředí umožňuje vytvořit elektronický a elektromechanický model el. zařízení s komplexní simulací, která dynamicky propojuje elektromagnetické, elektromechanické, obvodové a systémové simulace. Vytvářet skripty v programu je možné pomocí Python nebo Visual Basic jazyku.

ANSYS HFSS 3-D Layout
ANSYS Electronics Desktop obsahuje vysoce – výkonný 3-D layout jako doplněk k běžným 3-D CAD orientovaným prostředím. ANSYS HFSS 3-D Layout zvyšuje značně produktivitu návrhářům IC a PCB, protože umožňuje snadno a rychle vytvořit plně parametrické layout-based modely. Geometrie je vrstvená, přitom řešení elektromagnetického pole je 3-D. Modely PCB, IC a obaly zle do prostředí přenést z běžně používaných programů (např. OrCad Cadence – Allegro).

Knihovny
Protože elektronika se neustále posouvá kupředu, obsahuje program i spoustu knihoven s komponenty prodejců a využívá mnoho modelovacích technologií. Díky tomu je možné modelovat například RF/microwave komponenty, antény, vysokorychlostní zařízení pomocí jednoho programu.