Simulace vibrací konstrukcí

Jak lze řešit kmitání konstrukcí pomocí Ansys Mechanical

banner_aktuality_vibrace_konstrukci.png

Simulace vibrací konstrukcí

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na výpočty vibrací konstrukcí s využitím nástroje Ansys Mechanical.

Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

 

Další aktuality

Modelování misí – simulace systémů v operačním prostředí

Představení nástrojů Ansys pro modelování vesmírných misí

Analýzy životnosti desek plošných spojů

Analýzy PCB pomocí přesných fyzikálních simulací