Simulace vibrací konstrukcí

Jak lze řešit kmitání konstrukcí pomocí Ansys Mechanical

banner_aktuality_vibrace_konstrukci.png

Simulace vibrací konstrukcí

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na výpočty vibrací konstrukcí s využitím nástroje Ansys Mechanical.

Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

 

Další aktuality

Simulace vedení tepla

Jak na simulace vedení tepla v programu Ansys Fluent

Optické simulace v novém světle

Tak jako v jiných oblastech, i v oblasti optiky patří simulace k neodmyslitelné součásti technického vývoje.

Optimalizace svařování

Představení řešení Ansys v oblasti svařování