Simulace vibrací konstrukcí

Jak lze řešit kmitání konstrukcí pomocí Ansys Mechanical

banner_aktuality_vibrace_konstrukci.png

Simulace vibrací konstrukcí

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na výpočty vibrací konstrukcí s využitím nástroje Ansys Mechanical.

Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

 

Další aktuality

Konference uživatelů Ansys 2024

Tradiční setkání uživatelů a přátel programů Ansys

Uplatnění absolventů v technických simulacích

Přehled pracovních pozic v oblasti technických simulacích u společností využívající Ansys