Simulace vedení tepla

Jak na simulace vedení tepla v programu Ansys Fluent

banner_aktuality_vedeni_tepla.png

Simulace vedení tepla

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na simulace vedení tepla v programu Ansys Fluent, na kterém přehledně ukážeme možnosti výpočtu a nastavení okrajových podmínek. 

Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Modelování misí – simulace systémů v operačním prostředí

Představení nástrojů Ansys pro modelování vesmírných misí

Analýzy životnosti desek plošných spojů

Analýzy PCB pomocí přesných fyzikálních simulací