Simulace tepelných výměníků s programy Ansys

Možnosti simulací při návrhu a optimalizaci tepelných výměníků

banner_aktuality_vymeniky.png

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na MKP výpočty tepelných výměníků, na jejich návrh a optimalizaci.

Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Simulace pohybu částic s programem Ansys Rocky

Simulace sypkých hmot, zrnitého a nespojitého materiálu

Novinky Ansys 2022 R2

Nová verze Ansys 2022 R2 je tady!