Simulace tepelných výměníků s programy Ansys

Možnosti simulací při návrhu a optimalizaci tepelných výměníků

banner_aktuality_vymeniky.png

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na MKP výpočty tepelných výměníků, na jejich návrh a optimalizaci.

Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Fotonické a optické simulace

Představení Ansys Lumerical a jeho využití při návrhu metalens

Modelování misí – simulace systémů v operačním prostředí

Představení nástrojů Ansys pro modelování vesmírných misí

Analýzy životnosti desek plošných spojů

Analýzy PCB pomocí přesných fyzikálních simulací