Simulace tepelných výměníků s programy Ansys

Možnosti simulací při návrhu a optimalizaci tepelných výměníků

banner_aktuality_vymeniky.png

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na MKP výpočty tepelných výměníků, na jejich návrh a optimalizaci.

Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Hybridní optické simulace s nástroji Ansys

Přehledné představení nástrojů Ansys v oblasti optických simulací

Simulace vibrací konstrukcí

Jak lze řešit kmitání konstrukcí pomocí Ansys Mechanical

Uplatnění absolventů v technických simulacích

Přehled pracovních pozic v oblasti technických simulacích u společností využívající Ansys