Simulace tepelných výměníků s programy Ansys

Možnosti simulací při návrhu a optimalizaci tepelných výměníků

banner_aktuality_vymeniky.png

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na MKP výpočty tepelných výměníků, na jejich návrh a optimalizaci.

Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Simulace vedení tepla

Jak na simulace vedení tepla v programu Ansys Fluent

Optické simulace v novém světle

Tak jako v jiných oblastech, i v oblasti optiky patří simulace k neodmyslitelné součásti technického vývoje.

Optimalizace svařování

Představení řešení Ansys v oblasti svařování