Simulace tepelných výměníků s programy Ansys

Možnosti simulací při návrhu a optimalizaci tepelných výměníků

banner_aktuality_vymeniky.png

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na MKP výpočty tepelných výměníků, na jejich návrh a optimalizaci.

Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Optimalizace svařování

Představení programu Ansys LS-DYNA v oblasti svařování

Simulace s minimální investicí

Elastické licencování, Ansys Cloud a AWS

Modelování misí – simulace systémů v operačním prostředí

Představení programu Ansys STK (Ansys Systems Tool Kit)