Rozšířené Novinky Ansys 2024 R1

Co se do tradičních online novinek nevešlo

banner_aktuality_novinky_rozsirene.png

Rozšířené Novinky Ansys 2024 R1

Nově jsme letos připravili rozšíření k tradičním online novinkám. 

Harmonogram těchto rozšiřujících novinek a registraci naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Modelování misí – simulace systémů v operačním prostředí

Představení nástrojů Ansys pro modelování vesmírných misí

Analýzy životnosti desek plošných spojů

Analýzy PCB pomocí přesných fyzikálních simulací