Převodovky v simulacích

Využití simulačních nástrojů Ansys při návrhu převodovek

banner_aktuality_prevodovky.png

Převodovky v simulacích s programy Ansys

Připravili jsme seminář zaměřený na simulaci převodovek. 
Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Modelování misí – simulace systémů v operačním prostředí

Představení nástrojů Ansys pro modelování vesmírných misí

Analýzy životnosti desek plošných spojů

Analýzy PCB pomocí přesných fyzikálních simulací