Nový přístup k simulacím antén s nástrojem Ansys Discovery

Návrh a simulace antén nově v Ansys Discovery

banner_aktuality_anteny.png

Nový přístup k simulacím antén s nástrojem Ansys Discovery

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na simulaci antén pomocí nástroje Ansys Discovery.
Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Fotonické a optické simulace

Představení Ansys Lumerical a jeho využití při návrhu metalens

Modelování misí – simulace systémů v operačním prostředí

Představení nástrojů Ansys pro modelování vesmírných misí

Analýzy životnosti desek plošných spojů

Analýzy PCB pomocí přesných fyzikálních simulací