Multifyzikální simulace mikrovlnných struktur

Propojení elektromagnetického výpočtu a tepelné analýzy

banner_aktuality_Miltifyzika_mikrovlnne_struktury.png

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na simulaci mikrovlnných struktur v programu Ansys HFSS a Ansys Icepak. 

Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Optimalizace svařování

Představení programu Ansys LS-DYNA v oblasti svařování

Simulace s minimální investicí

Elastické licencování, Ansys Cloud a AWS

Modelování misí – simulace systémů v operačním prostředí

Představení programu Ansys STK (Ansys Systems Tool Kit)