Multifyzikální simulace elektrických točivých strojů

Elektromotor – od návrhu až po optimalizaci s využitím MKP

banner_aktuality_MotorCad.png

Multifyzikální simulace elektrických točivých strojů v programu Ansys Motor-CAD

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na simulaci elektromotorů v programu Ansys Motor-CAD. 

Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Optimalizace svařování

Představení programu Ansys LS-DYNA v oblasti svařování

Simulace s minimální investicí

Elastické licencování, Ansys Cloud a AWS

Modelování misí – simulace systémů v operačním prostředí

Představení programu Ansys STK (Ansys Systems Tool Kit)