Modelování misí – simulace systémů v operačním prostředí

Představení programu Ansys STK (Ansys Systems Tool Kit)

banner_aktuality_STK.png

Modelování misí – simulace systémů v operačním prostředí

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na simulace chování komplexních systémů ve svém operačním prostředí v programu Ansys STK.

Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Fotonické a optické simulace

Představení Ansys Lumerical a jeho využití při návrhu metalens

Modelování misí – simulace systémů v operačním prostředí

Představení nástrojů Ansys pro modelování vesmírných misí

Analýzy životnosti desek plošných spojů

Analýzy PCB pomocí přesných fyzikálních simulací