Mechanická odolnost konstrukce

Simulace rychlých dějů v programu Ansys LS-DYNA

banner_aktuality_LS-Dyna.png

Mechanická odolnost konstrukce

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na simulace rychlých dějů jako jsou pády, nárazy, výbuchy v programu Ansys LS-DYNA. 

Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Optimalizace svařování

Představení programu Ansys LS-DYNA v oblasti svařování

Simulace s minimální investicí

Elastické licencování, Ansys Cloud a AWS

Modelování misí – simulace systémů v operačním prostředí

Představení programu Ansys STK (Ansys Systems Tool Kit)