Mechanická odolnost konstrukce

Simulace rychlých dějů v programu Ansys LS-DYNA

banner_aktuality_LS-Dyna.png

Mechanická odolnost konstrukce

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na simulace rychlých dějů jako jsou pády, nárazy, výbuchy v programu Ansys LS-DYNA. 

Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Modelování misí – simulace systémů v operačním prostředí

Představení nástrojů Ansys pro modelování vesmírných misí

Analýzy životnosti desek plošných spojů

Analýzy PCB pomocí přesných fyzikálních simulací