Fotonické a optické simulace

Představení Ansys Lumerical a jeho využití při návrhu metalens

banner_aktuality_Lumerical2.png

Fotonické a optické simulace v programu Ansys Lumerical

Připravili jsme on-line seminář zaměřený na simulace fotoniky a optiky v programu Ansys Lumerical.
Více informací a přihlášení naleznete na stránce této události.

Další aktuality

Modelování misí – simulace systémů v operačním prostředí

Představení nástrojů Ansys pro modelování vesmírných misí

Analýzy životnosti desek plošných spojů

Analýzy PCB pomocí přesných fyzikálních simulací