ANSYS v oblasti ADAS

Vylepšete technologii bezpečného autonomního řízení

ANSYS v oblasti ADAS

ADAS – Advanced Driver Assistance Systems
Systémy ADAS jsou inteligentní dopravní systémy, které přímo zasahují do řízení vozidla a tím usnadňují řidičům ovládání vozidla.

Nástroje ANSYS medini analyze a ANSYS SCADE umožňují:

  • Zvýšení kvality a přesnosti návrhu systémové architektury
  • Zlepšení konzistence pro předvídatelné a opakovatelné metody a výsledky navrhování
  • Rozšíření sledovatelnosti od definování požadavků po ověřování
  • Použití integrovaného zajišťování souladu s předpisy podle definic v normách, jako je ISO 26262
  • Produktivnější práci konstrukčních pracovníků
  • Zkrácení doby do uvedení na trh automatizací modelování a ověřování

ANSYS_Adas.pngANSYS_Adas_36.png