EDEM

EDEM je špičkový software pro simulace sypkých materiálů.

EDEM.png
EDEM.jpg

EDEM využívá nejmodernější technologii modelování diskrétních prvků (angl. Discrete Element Modeling), která umožňuje rychlou přesnou simulaci a analýzu chování sypkých materiálů, jako je kamení, uhlí, zeminy, tablet a prášků, vláken nebo jiných dopravovaných částic.

Simulace EDEM poskytuje konstruktérům důležité informace o tom, jak se budou sypké materiály pohybovat v navrhovaných zařízeních během sledovaných provozních a procesních podmínek.

Hlavní výhody řešení:

 • Simulujte jakýkoli materiál

Řešení obsahuje ucelenou řadu ověřených fyzikálních modelů umožňujících simulovat jakýkoliv typ materiálu různých tvarů: malé/velké hroudy; suchý, jemný, lepkavý, soudržný a/nebo flexibilní materiál

 • Intuitivní pracovní postup

Intuitivní uživatelské rozhraní pro rychlé nastavení, analýzu a pokročilé vyhodnocování úloh

 • Vysoký výkon

Rychlé a škálovatelné simulace umožňující plně využít dostupný výpočetní výkon napříč procesory a GPU kartami pro simulace velkých a složitých systémů částic

 • Dostupné materiálové modely

Okamžitý přístup do knihovny tisíců předem kalibrovaných materiálových modelů představujících různé horniny a rudy. Dále obsahuje sadu materiálových modelů s pokročilou fyzikou pro zeminy a prášky.

 • Pokročilé uživatelské přizpůsobení

Umožňuje pomocí aplikačního programovacího rozhraní EDEM zadat vlastní fyziku pro komplexní simulace a pokročilé chování materiálů, např. lepivých pevných látek, flexibilních vláken, vlastní dělení materiálu a další.

 • Integrace s dalšími CAE programy

Propojení se strukturální mechanikou (FEA), dynamikou těles (MBD) a prouděním (CFD)

Propojení s programy ANSYS:

EDEM je preferovaným partnerem společnosti ANSYS a již více než 10 let spolupracuje s firmou ANSYS na vývoji inovativních softwarových řešení.

Optimalizace designu zařízení pomocí EDEM a ANSYS Mechanical

Integrace obou produktů především znamená, že uživatelé mají přístup k simulačním datům EDEM přímo v rámci prostředí ANSYS Workbench. To jim umožňuje zahrnout vysoce kvalitní a realistické reprezentace zrnitých materiálů a jejich komplexní chování do analýzy konečných prvků. Realistické rozložení materiálu působící na zařízení lze poté použít ve strukturálních výpočtech v ANSYS Mechanical.

Klíčové výhody:

 • Vylepšená přesnost návrhu
 • Větší vhled do výkonu zařízení
 • Není třeba příliš zjednodušovat zadání procesu
 • Snížení počtu drahých fyzických prototypů
 • Jistota, že budou splněny konstrukční požadavky, a to i pro ta zařízení, která se zabývají obtížně manipulovanými materiály

Pokročilé zkoumání systémů tekutin a částic propojením EDEM a ANSYS Fluent

Software EDEM může být propojen s programem ANSYS Fluent, abychom byli schopni přesně simulovat řadu vícefázových systémů tekutina/částice, jako je například aglomerace částic, jejich shlukování ve fluidních ložích, doprava hustých směsí, filtrace, míchání kapalin a částic, povlakování, sušení a přeprava materiálů při vrtání ropných vrtů.

Při použití řešení EDEM s ANSYS Fluent můžeme realisticky simulovat interakci mezi tekutinou a zrnitým materiálem.

Současné propojení umožňuje paralelní zpracování jak pro ANSYS Fluent tak pro EDEM při tzv. kosimulaci. Interakce může být jak jednosměrná (kde tekutina pouze ovlivňuje částice), tak obousměrná (kde tekutina ovlivňuje částice a částice také ovlivňují tekutinu).

Klíčové výhody:

 • EDEM využívá propojení přes uživatelsky definované funkce (UDF), což je otevřený zdroj, který je plně přizpůsobitelný
 • Používá model diskrétní fáze (DPM) programu ANSYS Fluent, čímž je zajištěna komunikace s programem ANSYS Fluent a všemi jeho funkcemi, včetně vizualizace částic i tekutin přímo v prostředí ANSYS Fluent
 • Využívá výhody paralelního zpracování na GPU pro výrazné zkrácení simulačních časů
 • Umožňuje modelování přenosu tepla mezi částicemi a tekutinami
 • Již brzy bude také umožňovat přenášet chemických složek pro simulaci komplexních tepelných a chemických reakcí, jako je odpařování a spalování
Kontaktujte našeho poradce
Ing. Michal Moštěk, Ph.D.
Ing. Michal Moštěk, Ph.D.

jednatel společnosti

+420 725 850 999 mostek@techsoft-eng.cz

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Dopravní a manipulační technika
Stavebnictví
Stroje a výrobní zařízení

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.