Ansys SpaceClaim Direct Modeler

Ansys SpaceClaim Direct Modeler (Ansys SCDM) je program vhodný pro tvorbu,import a úpravu 2D a 3D geometrií. Program využívá metodu přímého modelování, proto je možné na pár kliknutí tlačítkem myši vytvořenou či importovanou geometrii snadno upravit - protáhnout, posunout, zaoblit hrany či naopak odstranit toto zaoblení.

ANSYS-SpaceClaim-DM.png

Program dále obsahuje specializované funkce pro CFD a FEA simulace – tvorba objemů pro interní a extrerní aerodynamiku, tvorba skořepinových a nosníkových geometrií. Jelikož je program plně intergrován do prostředí  Ansys Workbench, lze vytvářet parametry pro parametrické studie.

Program dále podporuje konverzi geometrie a import tzv. stereolitografických formátů (STL). Dále pak lze tuto geometrii editovat – odstraňovat díry v geometrii, vyhlazovat, odstraňovat ostré části geometrie,zarovnávat nerovností  atd. Při práci s STL geometriemi lze Ansys SCDM použít také pro podporu 3D tisku; program umožňuje na pár kliknutí tlačítek myši vytvořit vnitřní výplň pro 3D tisk. 

Funkce:

 • Tvorba 2D skic pomocí jednoduchých křivek (úsečka, křivka, oblouk, …),
 • 3D operace pro vytváření 3D těles z 2D skic (vytažení, rotace, …),
 • Parametrické vytváření modelů (rozměrové parametry),
 • Import modelů z téměř všech externích CAD programů,
 • Úpravy stávajících i importovaných modelů. Příprava modelu pro objemové síťování (řezání modelu, booleovské operace, …),
 • Nástroj pro vytvoření inverzního objemu pro obdržení průtočného modelu,
 • Integrované nástroje pro opravu i vyčištění geometrií (spojení hran, odstranění děr nebo ostrých úhlů, zaoblení, …),
 • Export výsledné geometrie do vybraných síťovacích programů pro konformní i nekonformní síťování (např. Ansys Meshing, Ansys ICEM CFD, Ansys Fluent Meshing),
 • Tvorba nosníkových  a skořepinových modelů s provázaností s  Ansys Mechanical,
 • Tvorba výkresové dokumentace.
 • Konverze geometrie do STL, import STL geometrie, úprava STL geometrie
 • Tvorba výplní pro 3D tisk

 

 

Kontaktujte našeho poradce

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Chemie a petrochemie
Dopravní a manipulační technika
Elektrické stroje a pohony
Elektromobilita
Elektronika a mikrovlnná technika
Energie z obnovitelných zdrojů
Klasická a jaderná energetika
Letecká technika
Lopatkové stroje
Potrubní systémy
Stavebnictví
Stroje a výrobní zařízení
Tepelná a klimatizační technika

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.