Ansys Mechanical Premium

Vhodná konfigurace pro ty, kteří potřebují řešit strukturální statické analýzy s nelineárními materiálovými vlastnostmi nebo lineární dynamické úlohy.

ANSYS-Mechanical-Premium.png

Ansys Mechanical Premium je konfigurace vhodná pro ty, kteří potřebují řešit strukturální statické analýzy s nelineárními materiálovými vlastnostmi (plasticita, hyperelasticita, …)  nebo lineární dynamické úlohy.

Součástí licence je i možnost řešit kompozitní konstrukce.

Typy analýz:

 • Lineární a nelineární statická analýza
 • Stabilita, modální analýza (vlastní frekvence)
 • Odezva na buzení harmonickým zatížením
 • Seismicita (spektrum odezvy)
 • Náhodné buzení
 • Buzení s libovolným časovým průběhem (rozvojem vlastních tvarů kmitání)
 • Dynamika rotorů (gyroskopický moment)
 • Dynamika mechanismů tuhých těles
 • Stacionární a nestacionární teplotní úlohy
 • Nízko a vysoko-cyklová únava
 • Parametrická a topologická optimalizace

Modelování kontaktních rozhraní: Ansys Mechanical automaticky detekuje a nastaví kontakty nebo spojení jednotlivých částí sestavy po importu geometrie z CAD programu. Nastavení kontaktů a jejich vlastnosti mohou být modifikovány. Nové kontakty lze vytvořit i manuálně. Uživatel může též změnit toleranci, se kterou jsou kontakty a spojení vyhledávána a seskupovat je do složek pro lepší orientaci v modelu. Obdobně Ansys Mechanical pracuje i s kinematickými vazbami. Velmi užitečná je speciální vizualizace těles a ploch/hran patřících k vybrané kontaktní definici.

Grafické prostředí: Uživatelé mohou využívat jak výhod moderního grafického prostředí plně integrovaného do systému Ansys Workbench, tak použít klasické elementově orientované prostředí Ansys Mechanical APDL.

Možnosti rozšíření: Vyšší konfigurací je Ansys Mechanical Enterprise. Ke konfiguraci doporučujeme pořídit nástroj na úpravu/ přípravu geometrie Ansys SpaceClaim nebo interface na některá z CAD programů. Rychlé dynamické děje lze řešit programem Ansys LS-Dyna nebo Ansys Autodyn. Komplexní úlohy nízko a vysokocyklové životnosti lze řešit programem Ansys nCode DesignLife.

Výhody Ansys Mechanical Premium:

 • Snadná ovladatelnost
 • Vysoká produktivita práce
 • Stromová struktura dávající stálý přehled o stavu modelu, výpočtu a výsledcích
 • Automatická generace kontaktních rozhraní
 • Integrovaný robustní nástroj pro generaci výpočetních sítí Ansys Meshing
 • Definice a vyhodnocení na základě geometrie i výpočetní sítě
 • Široký rozsah definice okrajových podmínek a zatížení, pokročilý postprocesing,
 • Uživatelsky definovatelná materiálová databáze
 • Rozšiřitelnost funkcí připojením APDL skriptů
 • Uživatelské přizpůsobení a rozšíření zadávacích meny nástrojem ACT (Ansys Customization Toolkit) prostřednictvím jazyků Python, XML a APDL
 • Snadné propojení na ostatní fyzikální typy simulací (CFD, Elmag)
 • Kvalitní paralelizovatelné řešiče.
Kontaktujte našeho poradce
Ing. Jindřich Kubák
Ing. Jindřich Kubák
Vedoucí FEA
+420 725 850 900 kubak@techsoft-eng.cz

Poptat řešení

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Chemie a petrochemie
Dopravní a manipulační technika
Elektrické stroje a pohony
Elektromobilita
Elektronika a mikrovlnná technika
Energie z obnovitelných zdrojů
Klasická a jaderná energetika
Letecká technika
Lopatkové stroje
Potrubní systémy
Stavebnictví
Stroje a výrobní zařízení
Tepelná a klimatizační technika

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.