ANSYS optiSLang

ANSYS optiSLang je optimalizační modul spustitelný v prostředí ANSYS Workbench.

Nástrojová sada optiSLang obsahuje moduly pro analýzu citlivosti, optimalizaci a vyhodnocení robustnosti, které může uživatel snadno přetáhnout do projektu ANSYS Workbench a vytvořit interakční procesní řetězec. Tento pracovní proces umožňuje inženýrským týmům zlepšit vlastnosti produktu, identifikovat potenciál optimalizace, kvantifikovat rizika a zajistit efektivitu použitých zdrojů.

  • Automaticky identifikuje důležité parametry při analýze citlivosti
  • Automaticky vytváří nejlepší možné regresní funkce (meta modely či odezvové plochy), které přesně předpovídají změny odezvy v dané sadě vzorků
  • Poskytuje multidisciplinární a multiobjektivní optimalizaci
  • Používá minimalistickou filozofii optiSLang ke snížení počtu nutných výpočtů
  • Umožňuje použít velké množství parametrů a nelineárních úkolů RDO
  • Dává flexibilní nástroje založené na textových rozhraních, které mohou propojit produkty ANSYS nebo jakékoli skriptovatelné produkty, které mohou být součástí Vašeho inženýrského procesu

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Chemie a petrochemie
Dopravní a manipulační technika
Elektrické stroje a pohony
Elektromobilita
Elektronika a mikrovlnná technika
Energie z obnovitelných zdrojů
Klasická a jaderná energetika
Letecká technika
Lopatkové stroje
Potrubní systémy
Stavebnictví
Stroje a výrobní zařízení
Tepelná a klimatizační technika

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka