ANSYS nCode DesignLife

ANSYS nCode DesignLife je speciální programový modul pro predikci únavové životnosti strojních konstrukcí, který je plně integrovaný v programové platformě ANSYS Workbench. Výpočetní jádro je vyvíjeno firmou HBM Test and Measurement, která v oblasti únavové životnosti působí již více než 50 let. Díky tomu program nCode DesignLife nabízí řadu ověřených a validovaných výpočetních metodik a postupů a je neustále rozvíjen a doplňován o nové výpočetní postupy.

Ergonomické grafické prostředí programu ANSYS nCode DesignLife je plně integrováno v prostředí ANSYS Workbench. To umožnuje efektivní sdílení jak MKP modelů včetně definovaných množin elementů, definic materiálových charakteristik a výsledků MKP analýz, tak i provádění optimalizačních analýz.

Definice predikčních analýz je založena na skládání předpřipravených výpočetních modulů. Práce v grafickém prostředí je velmi intuitivní s minimálními požadavky na uživatelské úpravy a změny nastavení.

V ANSYS nCode DesignLife jsou implementovány jak standardní predikční analýzy vysoko a nízkocyklové únavy, tak i speciální predikční metodiky jako jsou:

  • multiaxiální Dang Vanovo kriterium,
  • creep,
  • termomechanická únava,
  • predikce růstu únavových trhlin,
  • metodika pro predikci vibrační únavy,
  • metodika pro predikci únavové životnosti svařovaných konstrukcí (koutové a bodové svary),
  • metodika pro hodnocení únavové životnosti kompozitních konstrukcí.

Kromě predikce únavové životnosti je možné provádět komplexní analýzy a zpracování signálů např. tenzometrického měření apod. Pro prohlížení dosažených výsledků je k dispozici nezávislý viewer – není nutné otevírat prostředí ANSYS nCode DesignLife.

Rozsáhlé modely lze řešit pomocí velmi účinných paralelních výpočtů.

Součástí programu je rozsáhlá materiálová knihovna.

Náhled softwaru

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Chemie a petrochemie
Dopravní a manipulační technika
Elektrické stroje a pohony
Elektromobilita
Elektronika a mikrovlnná technika
Energie z obnovitelných zdrojů
Klasická a jaderná energetika
Letecká technika
Lopatkové stroje
Stroje a výrobní zařízení
Tepelná a klimatizační technika

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka