ANSYS Meshing

ANSYS Meshing je program vhodný pro vytváření hybridních výpočetních sítí pro 2D a 3D geometrie. Pro CFD simulace jsou v programu vytvářeny výpočetní sítě průtočných objemů a případných pevných částí. Pro FEA analýzy jsou v programu vytvářeny výpočetní sítě pevných částí a jejich kontaktů pro strukturální a teplotní výpočty. Program ANSYS Meshing umožňuje vytváření výpočetních sítí také pro některé elektromagnetické řešiče společnosti ANSYS.

Program ANSYS Meshing umožňuje značnou automatizaci generace sítě. Je tedy možné získat velice rychle základní síť, kterou lze poté následně lokálně upravovat a vylepšovat. Program je plně integrován do prostředí ANSYS Workbench, což umožňuje jeho zapojení do parametrických studií.
ANSYS Meshing je standardně dodávám v rámci balíčku licencí pro CFD simulace a je plně integrovaný do prostředí FEA řešičů.

  • Generování 2D i 3D hybridních sítí
  • Volba řešiče pro generovanou výpočetní síť mění nastavení síťovacích metod
  • Globální nastavení požadované výpočetní sítě (maximální velikost buňky, růstový faktor,…)
  • Lokální nastavení  výpočetní sítě  (zahuštění na hranách, plochách,…)
  • Pro 3D geometrie můžeme použít čtyřstěnné, pětistěnné a šestistěnné buňky a jejich kombinaci
  • Parametrické globální i lokální nastavení může být použita pro komplexní studie v prostředí ANSYS Workbench
  • Generování sítě najednou pro celý model nebo po částech
  • Síťování sestav (Assembly meshing) – automatický nástroj pro síťování sestav pevných těles s generací sítě průtočného objemu – Tetrahedrální/Cutcell sítě

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Chemie a petrochemie
Dopravní a manipulační technika
Elektrické stroje a pohony
Klasická a jaderná energetika
Letecká technika
Lopatkové stroje
Stavebnictví
Stroje a výrobní zařízení
Tepelná a klimatizační technika

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka