ANSYS HFSS

ANSYS HFSS je výpočetní software pro řešení vysokofrekvenčních elektromagnetických polí ve 2D nebo 3D. Často se používá ve vývoji při řešení signálové integrity nebo elektromagnetické kompatibility. Díky schopnosti simulovat vyzařovací pole a parametry je HFSS silný nástroj v oblasti radiofrekvenční a mikrovlnné techniky, anténní a radarové techniky a mnoho dalších.

Program používá pro výpočet metodu konečných prvků, integrální formulaci a pokročilé hybridní metody. Všechny přístupy jsou řešeny na výpočetní síti, která je auto adaptivního charakteru. Uživateli tedy stačí definovat vstupní geometrii, materiálové vlastnosti a okrajové podmínky a dále již počítá program. Výpočty probíhají jak ve frekvenční tak v časové doméně. Výstupem simulace mohou být vyzařovací, přenosové charakteristiky, rozložení elektromagnetického (blízkého a dalekého) pole nebo například Full – Wave SPICE modely pro následné simulace elektrických obvodů. Díky zabudovanému modulu ANSYS layout je možné řešit i problematiku desek plošných spojů pomocí metody momentů. 

  • Simulace vysokofrekvenčního elektromagnetického pole
  • Řešení v časové i frekvenční doméně
  • Antény, radary, EMC/ EMI, RF, mikrovlny
  • Blízké/ daleké EM pole, přenosové charakteristiky
  • Tvorba SPICE modelů
  • Obsáhlá knihovna materiálů
  • Propojení s ANSYS Simplorer, Icepak, Savant, EMIT

Využití v průmyslu

Elektronika a mikrovlnná technika
Klasická a jaderná energetika

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka