ANSYS EKM

ANSYS EKM (Engineering Knowledge Management) je komplexní a intuitivní podpůrný systém, který poskytuje komplexní řešení pro simulační procesy a správu dat. ANSYS EKM je úzce provázán s ostatními programy firmy ANSYS a může být také velmi snadno provázán i s jinými simulačními programy třetích stran.

Toto řešení přináší výhody na všech pracovních úrovních podniku, od samotného inženýra, který chce trávit méně času zpracováváním a dohledáváním dat a více času nad skutečnými inženýrskými výzvami, až k vedení společnosti hledající zvyšování produktivity na všech úrovních řízení simulačního procesu. Umožňuje expertní porovnání různých konstrukčních řešení, vliv zátěžových stavů apod. To umožňuje organizacím řešit mnoho podstatných problémů spojených se správou dat ze simulací. 

  • Zálohování
  • Archivace
  • Dohledatelnost a revize záznamů
  • Automatizace procesů
  • Spolupráce a zachycení inženýrských znalostí a intelektuálního vlastnictví.

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Chemie a petrochemie
Dopravní a manipulační technika
Elektrické stroje a pohony
Elektromobilita
Elektronika a mikrovlnná technika
Energie z obnovitelných zdrojů
Klasická a jaderná energetika
Letecká technika
Lopatkové stroje
Potrubní systémy
Stavebnictví
Stroje a výrobní zařízení

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka