ANSYS DesignSpace

ANSYS DesignSpace je konfigurace pro základní strukturální výpočty MKP (FEA). Umožňuje řešit statické pevnostní úlohy s kontakty bez tření, lineární stabilitu, modální analýzu a stacionární teplotní pole.

Modelování kontaktních rozhraní: ANSYS automaticky detekuje a nastaví kontakty nebo spojení jednotlivých částí sestavy po importu geometrie z CAD programu. Nastavení kontaktů a jejich vlastnosti mohou být modifikovány. Nové kontakty lze vytvořit i manuálně. Uživatel může též změnit toleranci, se kterou jsou kontakty a spojení vyhledávána a seskupovat je do složek pro lepší orientaci v modelu. Obdobně ANSYS pracuje i s kinematickými vazbami. Velmi užitečná je speciální vizualizace těles a ploch/hran patřících k vybrané kontaktní definici. V modelu lze použít kontakty pevné (bonded), bez odlehnutí (no separation) a bez tření (frictionless).

Grafické prostředí: Uživatelé využívají výhod moderního grafického prostředí plně integrovaného do systému ANSYS Workbench.

Možnosti rozšíření: Vyšší konfigurace jsou ANSYS Mechanical Pro,  ANSYS Mechanical Premium a ANSYS Mechanical Enterprise. Ke konfiguraci doporučujeme pořídit nástroj na úpravu/ přípravu geometrie ANSYS SpaceClaim DM nebo ANSYS DesignModeler nebo interface na některá z CAD programů. Rychlé dynamické děje lze řešit programem ANSYS LS-DYNA nebo ANSYS Autodyn. Komplexní úlohy nízko a vysokocyklové životnosti lze řešit programem ANSYS nCode DesignLife.

  • Snadná ovladatelnost
  • Vysoká produktivita práce
  • Stromová struktura dávající stálý přehled o stavu modelu, výpočtu a výsledcích
  • Automatická generace kontaktních rozhraní
  • Integrovaný robustní nástroj pro generaci výpočetních sítí ANSYS Meshing
  • Široký rozsah definice okrajových podmínek a zatížení
  • Pokročilý postprocesing,
  • Uživatelsky definovatelná materiálová databáze
  • Parametrizace modelu
  • Kvalitní paralelizovatelné řešiče.

Využití v průmyslu

Automobilový průmysl
Chemie a petrochemie
Dopravní a manipulační technika
Elektrické stroje a pohony
Elektromobilita
Energie z obnovitelných zdrojů
Klasická a jaderná energetika
Letecká technika
Lopatkové stroje
Potrubní systémy
Stavebnictví
Stroje a výrobní zařízení
Tepelná a klimatizační technika

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka