ANSYS Maxwell 2D/3D

ANSYS Maxwell je určen pro výpočty nízkofrekvenčních elektromagnetických polí pomocí metody konečných prvků na libovolné geometrii. Uplatní se při návrhu a optimalizaci elektromechanických strojů a zařízení (např. elektrických točivých strojů, transformátorů, aktuátorů, senzorů a dalších).

09-elektromag.png

ANSYS Maxwell 2D/3D

 • Oblast: FEA & ELMAG
 • Doba trvání: 2 dny
 • Cena: 25.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
 • Požadavky: Pro úspěšné absolvování školení nejsou potřeba předchozí zkušenosti s výpočetními programy. Předpokládají se základní znalosti z oblasti elektromagnetismu a inženýrství elektromechanických strojů a zařízení.

Průběh školení

Po základním seznámení s uživatelským prostředím jsou možnosti programu vyučovány na praktických modelových příkladech. Školení je možné zaměřit na konkrétní aplikace zákazníka.

Cíl školení

Během školení se uživatel podrobně seznámí se všemi dílčími kroky při nastavení a vyhodnocení výpočtů nízkofrekvenčních elektromagnetických polí.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Tvorba geometrie nebo její import z jiných CAD programů,
 • Analýza a úpravy geometrie pro tvorbu sítě,
 • Tvorba výpočetní sítě pomocí autoadaptivního generátoru sítí,
 • Práce v různých typech řešičů (elektrické, magnetické, statické, transientní, ...),
 • Definice zdrojů elektromagnetických polí a volba okrajových podmínek,
 • Nastavení řešiče (např. konvergenční kritéria),
 • Vyhodnocení výsledků (tvorba tabulek, grafů, animací, matematické operace s poli),
 • Optimalizace (parametrické, optimalizační a citlivostní studie),
 • Multifyzikální analýzy (oteplení a mechanické deformace elektrických strojů a zařízení).

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Navazující školení

 • Pevnostní a tepelné výpočty v rámci multifyzikálních analýz ANSYS Mechanical,
 • Výpočty proudění a tepelné výpočty pro návrh optimálního chlazení elektrických zařízení ANSYS Fluent,
 • Multifyzikální obvodový řešič ANSYS Simplorer.

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.