ANSYS AIM

Program ANSYS AIM je základní nástroj pro multifyzikální 3D simulace, jenž klade důraz na jednoduchost použití, propojení různých fyzikálních úloh v rámci jednoho uživatelského prostředí.

00_default_3.png

ANSYS AIM

Program ANSYS AIM je základní nástroj pro multifyzikální 3D simulace, jenž klade důraz na jednoduchost použití, propojení různých fyzikálních úloh v rámci jednoho uživatelského prostředí a přístupnost co nejširšímu okruhu techniků (výpočtářů i konstruktérů), tj. i těm, kteří neprovádějí výpočty pravidelně. ANSYS AIM v sobě spojuje výkonné numerické řešiče firmy ANSYS s uživatelsky příjemným prostředím, které provede uživatele celým procesem od tvorby nebo úpravy geometrie až po vyhodnocení výsledků.

 • Oblast: CFD/FEA/EMAG
 • Doba trvání: 2 dny
 • Požadavky: Jelikož jde o základní nástroj, není nutné mít jakékoli zkušenosti s CFD nebo FEA. Vstupem do výpočetní analýzy v ANSYS AIM je geometrie importovaná z externího CAD softwaru nebo vytvořená v geometrickém modeláři ANSYS SpaceClaim DM, který je součástí stejné licence.
 • Cena: 20.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školicí pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení:

Cíl školení
Školení ANSYS AIM je určeno uživatelům, kteří s numerickými simulacemi začínají, popř. těm, kteří je nepoužívají při své práci každodenně a stačí jim základní úroveň analýz k rychlému ověření funkčnosti jejich výrobku či procesu. Dále pak těm, kteří chtějí jednoduše propojit simulace z různých oblastí fyziky.

Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Pracovat s programem ANSYS AIM od začátku do konce simulačního procesu
 • Importovat geometrii z CAD
 • Vytvořit inverzní objem a výpočetní síť
 • Definovat okrajové podmínky a materiálové vlastnosti
 • Nastavit parametry řešiče a spustit výpočet
 • Vyhodnotit výsledky číselně i graficky

Kurz probíhá formou výuky na konkrétních příkladech, které lze dle požadavků uživatele zaměřit na určitý druh fyzikálních úloh (proudění, sdílení tepla, pevnost, elektromagnetismus) .

Navazující školení
Dle konkrétního zaměření uživatele lze navázat školením některého ze specializovaných nástrojů:

 • ANSYS SpaceClaim DM
 • ANSYS Fluent
 • ANSYS CFX
 • ANSYS Mechanical APDL
 • ANSYS Maxwell 2D/3D
 • ANSYS CFD Optimalizace - ANSYS DesignXplorer
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer
 • ANSYS EMAG Optimalizace - ANSYS DesignXplorer