Ansys Mechanical Pro workflow

Balíček Ansys Mechanical Pro workflow poskytuje komplexní školení pro nejčastější pevnostní výpočty včetně přípravy MKP modelu a vyhodnocení výpočtů.

08-pevnost_zaklad.png

Ansys Mechanical Pro workflow

Balíček Ansys Mechanical Pro workflow poskytuje komplexní školení pro nejčastější pevnostní výpočty včetně přípravy MKP modelu a vyhodnocení výpočtů. školení zahrnuje ve zkrácené formě výuku programu Ansys Meshing a základní statické výpočty, modální analýzy a stacionární teplotní výpočty. Výuka probíhá v grafickém uživatelském prostředí Ansys Mechanical. Pro uživatelské prostředí Ansys Mechanical APDL nabízíme alternativní kurz.

 • Oblast: FEA
 • Doba trvání: 2 dny
 • Požadavky: Pro absolvování dvoudenního kurzu ANSYS Mechanical Pro workflow není zapotřebí žádných předchozích zkušeností s prací s jakýmkoli CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají. Předpokládá se schopnost si připravit a upravit geometrie.
 • Cena: 25.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Průběh školení

Příprava MKP modelu
1 den

Výpočet a výsledky
1 den

Cíl školení

Školení Ansys Mechanical Pro workflow je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při výpočtech statické pevnosti, modální analýzy a stacionárních teplotních polí od zásad přípravy modelu, přes nastavení kontaktů, tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.

Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Pracovat s programem Ansys Workbench včetně kompletní znalosti grafického rozhraní
  • Definovat a provázat jednotlivé analýzy
  • Pracovat s materiálovou knihovnou Engineering Data
  • Zálohovat projekt a jednotlivé analýzy
 • Pracovat s programem Ansys Mechanical včetně kompletní znalosti grafického rozhraní
  • Přiřazovat tělesům materiály
  • Definovat kontaktní rozhraní a kinematické vazby
  • Vytvářet vhodné výpočetní sítě (objemové pěti a šestistěny, skořepinové, nosníkové*)
  • Zadávat okrajové podmínky a zatížení
  • Pracovat s více zatěžovacími kroky
  • Nastavit řešič
  • Zobrazit a zpracovat výsledky
  • Řešit pevnostní statické úlohy, vlastní frekvence a tvary kmitání, stacionární teplotní úlohy
  • Pracovat se submodely

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

Navazující školení

Dle konkrétního zaměření je možné zvolit z následující nabídky specializovaných školení, která jsou určena k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • Ansys Mechanical - Nelinearity
 • Ansys Mechanical - Dynamika
 • Ansys Mechanical - Teplotní pole
 • Ansys Kinematika a dynamika mechanismů
 • Ansys Fatigue Module
 • Ansys nCode DesignLife
 • Ansys Explicit
 • Ansys Composite PrepPost
 • Ansys Application Customization Toolkit
 • Ansys LS-Dyna
 • Ansys Dynamika rotorů
 • Ansys Mechanical Akustika
 • Ansys FEA Optimalizace - Ansys DesignXplorer

Doporučené školení

 • Školení Ansys Mechanical Pro je vhodné rozšířit o školení programů pro přípravu a úpravu geometrie (ANSYS DesignModeler nebo ANSYS SpaceClaim Direct Modeler)
 • V případě potřeby práce se starším uživatelským rozhraním Ansys Mechanical APDL (Ansys Mechanical APDL)

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.