ANSYS Fatigue Module

ANSYS Fatigue Module jednoduchý post-processingový nástroj pro predikci únavové životnosti, který je implementován ve stromové struktuře grafického prostředí ANSYS Mechanical a jeho výpočetní algoritmy přímo využívají výsledky výpočtů provedených v rámci pevnostních simulací.

07-pevnost_special.png

ANSYS Fatigue Module

ANSYS Fatigue Module jednoduchý post-processingový nástroj pro predikci únavové životnosti, který je implementován ve stromové struktuře grafického prostředí ANSYS Mechanical a jeho výpočetní algoritmy přímo využívají výsledky výpočtů provedených v rámci pevnostních simulací. Predikce životnosti je založena na uniaxiáních únavových kritériích. Program lze použít jak v oblasti vysokocyklové, tak i nízkocyklové únavy.

  • Oblast: FEA, Vysokocyklová a nízkocyklová únava materiálu
  • Doba trvání: 6 hodin
  • Požadavky: Základní znalosti prostředí ANSYS Mechanical, středně pokročilé znalosti principů MKP modelování.
  • Cena: 10.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.

Cíl školení

Cílem školení je seznámit posluchače se základy predikce únavové životnosti v prostředí ANSYS Mechanical:

  • Teorie predikce únavové životnosti, nízko a vysokocyklová únava.
  • Práce s grafickým prostředím ANSYS Mechanical, příprava analýz a vyhodnocení výsledků.

Doporučená školení

  • ANSYS Mechanical