ON-LINE Seminář | Simulace - vstupenka do budoucnosti

Od vizí k inovacím v českých firmách s řešením Ansys

banner_seminare_managersky.png

Termín: 5. října 2021, 13:00 - 14:30
Registrace na seminář
On-line seminář

Rádi bychom Vás pozvali na on-line seminář tentokrát zaměřený na představení simulací a software Ansys z pohledu českých firem.

Zástupci českých firem a nadnárodních společností s vývojem v ČR představí jak a k čemu využívají numerické výpočty, konkrétně výpočty v softwaru Ansys. Představí nejen přínosy simulací z obecného pohledu, tj. simulací jako nástroj pro vývoj nových produktů, ale také příklady z praxe, kde jim tyto výpočty pomáhají a výhody použití přímo programů Ansys.

Seminář je svým pojetím určen především pracovníkům ve vedoucích pozicích, jako jsou vedoucí R&D, vedoucí konstrukce, technickým ředitelům apod.

Vystupující společnosti na semináři: HVM Plasma, Škoda Electric, ZF Engineering, Západočeská Univerzita v Plzni 

Na semináři budou prezentovat své zkušenosti:

  • Generální ředitel HVM Plasma Ing. Jiří Vyskočil

Pan ředitel představí, jak lze díky simulacím eliminovat drahé a časově náročné prototypové měření, případně jak lze simulace využít, když měření není prakticky proveditelné. A také jak mohou tyto výpočty pomoct docílit jistoty v navrhovaných zařízeních.

  • Ředitel vývoje a člen představenstva Škoda Electric Dr. Ladislav Sobotka

Dr. Sobotka představí, jak využívají simulace v Ansys při vývoji nových motorů, a to z pohledu elektromagnetismu i následného chlazení.

  • Vedoucí oddělení simulací v ZF Engineering Ing. David Bauer

ZF je globální technologická společnost, která v rámci svého R&D v široké míře využívá celou řadu simulačních metod a nástrojů. Pan Bauer v této prezentaci představí simulace prováděné na plzeňské pobočce ZF a popíše jejich přínos při vývoji nových produktů. Také představí vývoj konceptu “Digital twin“ jehož cílem je virtuální validace produktů jako náhrada za fyzické testy.

  • Vedoucí výpočtů na Západočeské Univerzitě v Plzni doc. Vladimír Kindl

Pan Kidl představí simulace v Ansys z pohledu akademické sféry. Ukáže uplatnění Ansys na ZČU nejen během studia. Studenti se dostanou k moderním nástrojům Ansys již za ranného studia a zároveň se pro vybrané jedince otevírají dveře k velice zajímavým průmyslovým projektům.  

 

Kontaktní osoba:
Iva Sošková
soskova@techsoft-eng.cz
255 775 000