Seminář | Simulace v IoT

Termín: 25. února | Místo: Praha 4

Aktualita_02_2019_ioT_4.jpg

Seminář Využití numerických simulací v oblasti IoT

Připravujeme specializovaný seminář, kde budou představeny možnosti simulací FEM v oblasti IoT.

  • Termín: 25. dubna 2019
  • Místo: Na Pankráci 26, Praha 4

Dnešní doba si vyžaduje nejmodernější nástroje, proto bychom vás rádi pozvali na specializovaný seminář, kde budou představeny možnosti simulací FEM v oblasti IoT.

Technické výpočty známé především v oborech mechaniky a proudění, taktéž nabízí široké uplatnění při studiích chování chytrých zařízení a bezdrátové komunikace. Simulace najdou uplatnění při návrhu antén a jejich následném rozmístění (ve městě, doma případně průmyslové hale), analýze rušení nebo také kontrole zařízení z pohledu pevnosti či tepla.

Program bude upřesněn.