ON-LINE Seminář | Pokročilé analýzy životnosti desek plošných spojů s Ansys Sherlock a Ansys Mechanical

Analýzy životnosti desek pomocí simulací mechanického spojení s konstrukcí

banner_seminare_Sherlock_advance.png

Rádi bychom Vás pozvali na bezplatný on-line seminář zaměřený na simulace životnosti elektroniky. Tentokrát se zaměříme na predikci životnosti desky a vlivu mechanického propojení desky ke konstrukci na její životnost. Konkrétně se zaměříme na vliv přenosu vibrací a pádů.

Termín: 25. června 2021, 9:00 - 10:00
Registrace na seminář
On-line seminář

Na semináři ukážeme propojení dvou programů, a to Ansys Sherlock, který řeší životnost a Ansys Mechanical, speciální nástroj na simulaci mechanického namáhání. Na základě tohoto propojení vznikne komplexní analýza desky včetně jejího spojení s konstrukční krabičkou a model se více přiblíží reálnému chování.

 

Kontaktní osoba:
Iva Sošková
soskova@techsoft-eng.cz
255 775 000