ON-LINE Seminář | Nový pohled na pohyblivé objekty v proudění

Simulace proudění vyvolaného pohybem objektů

banner_seminare_Pohyb_v_proudeni.png

Nový pohled na pohyblivé objekty v proudění

Rádi bychom Vás pozvali na bezplatný on-line seminář zaměřený na simulace pohybujících se objektů v proudovém poli. V programu Ansys Fluent ukážeme, jak lze řešit libovolný pohyb těles, jako např. rotační, lineární, volný pád, vrh apod. Ukážeme, jak takovýto pohyb ovlivňuje své okolí, jak lze řešit chlazení pohybujících se těles či jiné nestacionární děje spojení s prouděním.

On-line seminář
Termín: 26. května 2021, 9:00 - 10:00
Registrace na seminář 

Na semináři naživo ukážeme výpočet převodového soukolí včetně nastavení a vyhodnocení. Uvedeme Vás do problematiky pohybujících se výpočetních sítí, které se při problematice pohybu uplatňují.

 

Kontaktní osoba:

Iva Sošková
soskova@techsoft-eng.cz
602 664 728